Browse by Congregation

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 61.

Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Egyházkövetők névsora a békési egyházközségben.

Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközség anyakönyvében.

Népszámlálás Békés mezővárosban.

A békési gyülekezet kérvénye a vármegyéhez templomtorony építése ügyében.

A békési református templom felmérése.

(1785) Békési egyházközség alkalmazottainak díjlevelei.

(1817) Békési gyülekezet világi vezetőinek tanúvallomása Zilahi János lelkésszel kapcsolatban.

(1751) Egyháztörténeti feljegyzések és kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1741) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1748) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1747) Történeti feljegyzések, és kurátori számadás a békési egyházközségben.

(1817) Vizsgálati jegyzőkönyv Zilahi János és aBékés mezőváros között kialakult panaszokkal kapcsolatban.

(1818) Zilahi János békési prédikátor elleni panaszok összefoglalása.

(1817) Zilahi János mellett kiálló tanúk vallomásai.

(1779) A békési rektorok összeírása.

(1782) A katolikus ünnepek megünneplésének problémája Békésen.

Asztalos, István (1821) A békési iskolában tanító tanárok névsora.

Benedek, Mihály (0000) Farkas András békési tanító tanítástól és prédikálástól való eltiltátsa.

Beregszászi, Benjámin (1819) Beregszászi Benjámin békési tanító feleségét nemi betegségek terjesztésével vádolják.

Beregszászi, Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Budai, Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Börtsök, István (1812) Börtsök István békési tanító beszámolója istállója felgyújtásáról.

Fekete, György Helytartótanácsi leirat a békési református templom építéséről. Másolat.

Fábián, János (1799) Fábián János békési tanító kátéja.

Fábián, János (1797) Fábián János békési tanító védekezése a valláskritikai vádakkal szemben.

Fábián, János (1796) Fábián János békési tanító védekezése a vádak ellen.

Földvári, József (1817) Egyházkerületi határozat Zilahi János békési lelkész felfüggesztésének ügyében.

Füredi, Sándor Békési templom tornyának építése.

Gyenge, András (0000) A békési gyülekezetben használt kéziratos passió átadás-átvételét rögzítő feljegyzés.

Hunyadi, Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

Hévizi, György Számadási feljegyzés református parókia építéséről.

Kazay, Mihály (1796) Fábián János valláskritikai kijelntéseiről felvett jegyzőkönyv.

Kazay, Mihály (1796) Megismételt tanúkihallgatás Fábián János békési tanító ügyében.

Kolláth, Mihály (1817) Békési egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvi kivonata Zilahi János ügyében.

Kuthi, Ádám (1796) Fábián János békési tanító elleni vádak összefoglalása.

Kállai, János A békési iskola rektori naplója (részlet).

Kölesdi, István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

Liptsei, Sámuel (1812) Börtsök István békési tanító elleni gyújtogatás története.

Mészáros, Ferenc (1821) A békési iskolában tanuló diákok névsora.

Nagy, István (1813) Nagy István városi jegyző visszaemlékezése szolgálati idejére.

Olcsvai Gál, András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Pásztohai, János (1792) Pásztohai János békési rektor levele Hunyadi Fernc püspökhöz.

Sipos, József Békési református templom építésével kapcsolatos felejgyzések.

Sipos, József Egyházfegyelmi vétségek ismertetései.

Sipos, József (1820) Orosz Erzsébet felekezetváltása.

Sipos, József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Sipos, József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos, József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1797) Ítélet Fábián János békési tanító ügyében.

Szikszai, György (1732) Békési egyházközség és mezőváros összeírása.

Szikszai, György (1758) Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközségben.

Szikszai, György (1734) Egyháztörténeti feljegyzések és presbiteri gyűlések határozatai a békési egyházközségben.

Tomcsányi, Kristóf (1817) Beszámoló a békési lelkészellenes hangulatról.

Tomcsányi, Kristóf (1796) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Fábián János békési tanító ügyében.

Vetsei, György (1730) Hűtlen kezelés vádja a békési gyülekezetben.

Váradi, György (0000) Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Wenckheim, József Feljegyzés I. Ferenc békési látogatásáról.

Zilahi, János (1817) Zilahi János válasza az ellene koholt vádakra.

Zilahi, János (1817) Zilahi János ügyével kapcsolatos vizsgálatok.

This list was generated on 2021. December 2. 08:11:06 CET.