Browse by Congregation

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 62.

Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Egyházkövetők névsora a békési egyházközségben.

Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközség anyakönyvében.

Népszámlálás Békés mezővárosban.

A békési gyülekezet kérvénye a vármegyéhez templomtorony építése ügyében.

A békési református templom felmérése.

(1785) Békési egyházközség alkalmazottainak díjlevelei.

(1817) Békési gyülekezet világi vezetőinek tanúvallomása Zilahi János lelkésszel kapcsolatban.

(1751) Egyháztörténeti feljegyzések és kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1741) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1748) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1747) Történeti feljegyzések, és kurátori számadás a békési egyházközségben.

(1817) Vizsgálati jegyzőkönyv Zilahi János és aBékés mezőváros között kialakult panaszokkal kapcsolatban.

(1818) Zilahi János békési prédikátor elleni panaszok összefoglalása.

(1817) Zilahi János mellett kiálló tanúk vallomásai.

(1779) A békési rektorok összeírása.

(1782) A katolikus ünnepek megünneplésének problémája Békésen.

Asztalos István (1821) A békési iskolában tanító tanárok névsora.

Benedek Mihály (0000) Farkas András békési tanító tanítástól és prédikálástól való eltiltátsa.

Beregszászi Benjámin (1819) Beregszászi Benjámin békési tanító feleségét nemi betegségek terjesztésével vádolják.

Beregszászi Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Budai Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Békés város (1774) Békési reformátusok templomépítési kérelme.

Börtsök István (1812) Börtsök István békési tanító beszámolója istállója felgyújtásáról.

Fekete György Helytartótanácsi leirat a békési református templom építéséről. Másolat.

Fábián János (1799) Fábián János békési tanító kátéja.

Fábián János (1797) Fábián János békési tanító védekezése a valláskritikai vádakkal szemben.

Fábián János (1796) Fábián János békési tanító védekezése a vádak ellen.

Földvári József (1817) Egyházkerületi határozat Zilahi János békési lelkész felfüggesztésének ügyében.

Füredi Sándor Békési templom tornyának építése.

Gyenge András (0000) A békési gyülekezetben használt kéziratos passió átadás-átvételét rögzítő feljegyzés.

Hunyadi Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

Hévizi György Számadási feljegyzés református parókia építéséről.

Kazay Mihály (1796) Fábián János valláskritikai kijelntéseiről felvett jegyzőkönyv.

Kazay Mihály (1796) Megismételt tanúkihallgatás Fábián János békési tanító ügyében.

Kolláth Mihály (1817) Békési egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvi kivonata Zilahi János ügyében.

Kuthi Ádám (1796) Fábián János békési tanító elleni vádak összefoglalása.

Kállai János A békési iskola rektori naplója (részlet).

Kölesdi István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

Liptsei Sámuel (1812) Börtsök István békési tanító elleni gyújtogatás története.

Mészáros Ferenc (1821) A békési iskolában tanuló diákok névsora.

Nagy István (1813) Nagy István városi jegyző visszaemlékezése szolgálati idejére.

Olcsvai Gál András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Pásztohai János (1792) Pásztohai János békési rektor levele Hunyadi Fernc püspökhöz.

Sipos József Békési református templom építésével kapcsolatos felejgyzések.

Sipos József Egyházfegyelmi vétségek ismertetései.

Sipos József (1820) Orosz Erzsébet felekezetváltása.

Sipos József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Sipos József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1797) Ítélet Fábián János békési tanító ügyében.

Szikszai György (1732) Békési egyházközség és mezőváros összeírása.

Szikszai György (1758) Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközségben.

Szikszai György (1734) Egyháztörténeti feljegyzések és presbiteri gyűlések határozatai a békési egyházközségben.

Tomcsányi Kristóf (1817) Beszámoló a békési lelkészellenes hangulatról.

Tomcsányi Kristóf (1796) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Fábián János békési tanító ügyében.

Vetsei György (1730) Hűtlen kezelés vádja a békési gyülekezetben.

Váradi György (0000) Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Wenckheim József Feljegyzés I. Ferenc békési látogatásáról.

Zilahi János (1817) Zilahi János válasza az ellene koholt vádakra.

Zilahi János (1817) Zilahi János ügyével kapcsolatos vizsgálatok.

This list was generated on 2024. május 18. 06:29:51 CEST.