Browse by Congregation

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 18.

A békésszentandrási templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

(1861) Békésszentandrási egyházközség története.

(1802) A békésszentandrási református egyházközség történetének összefoglalása a Rudnyánszyk családhoz írt levélben.

Balassa Pál and Barinay László (1746) Balassa Pál és Barinay László tanácsos jelentése a Komlós faluba újonnan betelepült evangélikus vallású lakosok vallásgyakorlatával kapcsolatban.

Benicz István (1779) Tótkomlós lakosainak visszaemlékezése Békésszentandrás felekezeti viszonyaira.

Debreceni János (1749) Debreceni János lelkész a Békés vármegyei Szentandrás vallássérelméről.

Dobsa Ferenc Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkész anyagi helyzetével kapcsolatos panaszai és a világiakkal folytatott harca.

Fischer Ágoston (1803) Békésszentandrási egyházközség templomépítési szerződése.

Fábry Jakab (1752) Pesti vallásügyi bizottság működésének emlékei.

Kuthi Ádám (1793) Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkipásztor vitája a falu világi vezetőivel.

Kuthi Ádám (1793) Világiak beavatkozása békésszentandrási egyház kormányzásába.

báró Rudnyánszky József (0000) Báró Rudnyánszky József földet ajándékoz Csanki István békésszentandrási református jobbágynak.

báró Rudnyánszky József (1780) Rudnyánszky József engedélye a békésszentandrási reformátusok számára. Másolat.

ifj. Rudnyánszky József and id. Rudnyánszky József (1804) A békésszentandrási református egyház kérvénye a Rudnyánszky családhoz.

Saator János Református-katolikus ellentétek Békésszentandráson.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1793) A presbitérium megszervezése egy egyházlátogatás alkalmával.

Vidovich György (1792) Békésszentandrási reformátusok és evangélikusok betelepítésének története.

Vidács István (1779) Békésszentandrás lakosainak visszaemlékezése a felekezeti viszonyokról.

This list was generated on 2023. május 30. 16:24:58 CEST.