Browse by Congregation

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 26.

Egyházi tisztviselők eskümintái a gyulai presbiteri jegyzőkönyvében.

Eklézsiakövetők névsora a gyulai gyülekezet jegyzőkönyvében.

Gyulai reformátusok kérvénye templomjavításra.

Presbiteri határozatok és történeti feljegyzések a gyulai egyházközség presbiteri jegyzőkönyvében.

gróf Csáky Miklós József (1730) Római katolikus egyházlátogatás reformátusokra vonatkozó megjegyzései Gyulán.

Czégényi József (1817) Czégényi József vádjai Kuthi Lajos prédikátor ellen.

Domokos Lőrinc (1801) Beszámoló a gyulai tűzvészről.

Ecsedi Gábor (1818) Vallási villongások Gyulán.

Ecsedy Gábor Történeti feljegyzések a gyulai gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvében.

Forgách Pál István (1732) Római katolikus egyházlátogatás reformátusokra vonatkozó megjegyzései Gyulán.

Juhász István Történeti feljegyzések a gyulai tűzvészről.

Juhász István A gyulai református egyház története.

Kazay Mihály (1817) Kazay Mihály vádjai Kuthi Lajos prédikátor ellen.

Khlosz Mátyás (1738) Reformátusok a Békés vármegyei pestis járványban.

Kis János Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Kovács Pál Református-katolikus ellentétek Gyulán.

Kuthi Lajos (1816) Kuthi Lajos gyulai prédikátor védekezése az ellene felmerült vádakkal szemben.

Réz József Réz József szemorvos valláskritikai nézetei.

Sporer János (1724) Istenkáromlás Gyulán.

Stummer János (1817) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Kuthi Lajos ügyében.

Szőke István Katolikus és református villongások Gyulán.

Szőke István (1774) Szőke István gyulai lelkipásztor levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Szőke István ügyében.

Sánta Ferenc (1817) Sánta Ferenc gondnok ismerteti Kuthi Lajos prédikátor elleni vádakat.

Takács Imre Békés vármegye határozata a gyulai református templom építésével kapcsolatban.

Zilahi János (1817) Kuthi Lajos gyulai prédikátor egyházfegyelmi vétségérül kivizsgálási jelentés.

This list was generated on 2022. szeptember 27. 19:53:09 CEST.