Browse by Congregation

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 19.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1806) Lieblingi reformátusok kérvénye Temes vármegyéhez a lelkészi díjazás ügyében.

(1804) Temes vármegye közgyűlésének határozata a lieblingi református egyházközség önálló lelkészi állásának ügyében. Másolat.

Benedek Mihály (1818) Benedek Mihály levele Juhász Istvánnak.

Boros István (1805) Boros István levele Benedek Mihályhoz.

Eberle Christian (1804) A lieblingi egyház beadványa anyaegyházközséggé szervezésének ügyében.

Nánási Fodor Gerzson (1814) Nánási Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek.

Glöckner Jakob (1818) Anyakönyv átvételének hitelesítése.

Glöckner Jakob (1818) Anyakönyvvezetéssel és iratkezeléssel kapcsolatos bejegyzés a lieblingi egyházban.

Glöckner Jakob (1820) Glöckner Jakab lieblingi lelkész levele Juhász István esperesnek.

Gysin Johann (1817) Johann Gysin prédikátornak a superintendenshez írott levele, melyben jelenti, hogy állást Galíciában elfoglalta és hogy ordinálták.

Gysin Johann (1807) A lieblingi református lelkész váltója.

Hederici Jakab (1794) Lieblingi reformátusok összeírása.

Kuthi Ádám (1807) Az esperes beszámolója a püspök számára a lieblingi egyházközség állapotáról.

Saator János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Szántó János (1817) Szántó János ügyész jelentése a lieblingi egyházról.

Szántó János (1807) Beszámoló a lieblingi egyházközség állapotáról.

Végh-Veresmarti Sámuel (1798) Lieblingi és rittbergi lelkészi és kántori állás megszervezése.

Zombath Ignác (1807) Temes vármegyei szolgabíró jelentése a lieblingi református lelkész javadalmáról.

This list was generated on 2022. augusztus 16. 00:47:24 CEST.