Browse by Congregation

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 49.

Evangélikus hitről áttértek névsora a szentesi anyakönyvben.

Helytartótanácsi határozat a szentesi templom ügyében.

Helytartótanácsi leirat a szentesi templom ügyében.

Szentesen szolgált legátusok névsora.

Szentesi reformátusok felirata a helytartótanácshoz templomuk ügyében.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Váci egyházmegye felirata a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

Váci püspök levele a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

A szentesi reformátusok levele a váci püspökhöz.

(1787) Egyházkövetésre ítélt szentesiek névsora.

(1807) Sarkadi Nagy család nemességének kihirdetése Csongrád vármegyében.

UNSPECIFIED (1746) Szentes mezőváros vezetőinek eskümintái.

(1806) Szentesi diákok esti imádsága.

(1788) Szőnyi Pál szentesi lelkipásztor ellen folytatott egyházfegyelmi eljárás tanúkihallgatásai.

(1747) Vallási villongás Szentesen.

(1811) A szentesi iskolaépület ablakainak állapotfelmérése.

(1777) A szentesi presbitérium első határozatai.

(1806) A szentesi református iskola törvényei.

(1807) A szentesi református iskola vagyonleltára.

(1806) A szentesi református iskolában tanuló diákok névsora.

(1814) A szentesi református iskolában tanító preceptorok névsora.

(1803) A szentesi reformátusok kérvénye a katolikus támadások elcsitítása érdekében.

Balogh László (1761) Helytartótanácsi leirat a szentesi reformátusok stólafizetési kötelességéről.

Bodonyi Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Béládi István (1748) A szentesi református gyülekezet létrejötte.

Csongrád vármegye (1745) Csongrád vármegye beszámolója a váci püspök számára a szentesi református templomról. Másolat.

Csongrád vármegye (1746) Csongrád vármegye jelentése a helytartótanács felé a szentesi templomról.

Engl Antal (1760) A csanádi püspök levele a makói és szentesi református templomok ügyében.

Erdélyi Sámuel (1768) Erdélyi Sámuel panasza Szikszai György ellen.

Fejérváry József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Gaál István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

báró Harruckern Ferenc Harruckern Ferenc levele a szentesi templom ügyében.

báró Harruckern Ferenc Harruckern Ferenc levele a váci püspöknek.

Kamocsay Imre (1760) Kamocsay Imre szolgabíró fogalmazványa a szentesi református tempolm történetéről.

Kamocsay Imre (1746) Katolikus ünnepek kihirdetése Csongrád vármegye református településein.

Kamocsay Imre (1746) Katolikus ünnepek megünneplésével kapcsolatos kivizsgálás Algyőn, Hódmezővásárhelyen és Szentesen.

Kamocsay Imre (1745) Kormány Mihály családtörténete.

Kis Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kornis György (1803) Kornis György római katolikus szentesi káplán reformátusokat rágalmazó prédikációja.

Lakos Mihály (1813) A szentesi református iskolában tanuló diákok névsora.

Lázár János (1787) Katolikus vallásból áttértek névsora.

Lázár Pál (1788) Szőnyi Pál elleni vádak összefoglalása.

Mária Terézia Mária Terézia levele Harrucken Ferencnek. Másolat.

Mária Terézia and gróf Pálffy Miklós and Végh Péter (1746) Mária Terézia határozata a szentesi templom ügyében, másolat.

Németi János (1734) Szentesi reformátusok a csongrádi plébánia összeírásában.

Németi János (1733) Szentesi reformátusok stólafizetési kötelezettsége.

II. Rákóczi György (1650) Sarkadi-Nagy család nemesi oklevele.

Szigethi István (1774) A szentesi református gyülekezet története a szentesi Szent Anna Plébánia historia domusában.

This list was generated on 2022. augusztus 19. 23:16:29 CEST.