Browse by Genre

  • Genre (127)
    • egyházfegyelmi ügy (127)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 127.

Borossebesi gyülekezet hétköznapjaival (harangozás, járványok) kapcsolatos történeti feljegyzések.

Dobozon szolgált legátusok névsora.

Egyházfegelmi ügyek a nagyzeréndi konzisztóriumi üléseken.

Egyházfegyelmi szabályok Magyarittebén.

Egyházfegyelmi vétségek a menekülő egyeki egyházközségben.

Egyházfegyelmi vétségek feljegyzése a nagyzeréndi gyülekezet jegyzőkönyvében.

Egyházkövetők névsora a békési egyházközségben.

Egyházkövetők névsora a dobozi egyházközségben.

Egyházkövetők névsora a nagyzeréndi anyakönyvben.

Egyházkövetők névsora a vadászi gyülekezetben.

Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközség anyakönyvében.

Eklézsiakövetők névsora a gyulai gyülekezet jegyzőkönyvében.

Gyomai rektorok névsora, lelkészi életrajzok, alkalmi költemények.

Klenódiumok összeírása és krónika jellegű feljegyzések a magyarittebei anyakönyvben.

Krónika jellegű feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Krónika jellegű feljegyzések a köröstarcsai gyülekezet anyakönyvében.

Krónika jellegű feljegyzések a nagyzeréndi gyülekezet anyakönyvében.

Nagyzerénden szolgált legátusok névsora.

Nagyzeréndi kurátorok és egyházfik névsora.

Nagyzeréndi lelkészek és tanítók névsora.

Nagyzeréndi lelkészek és tanítók névsora.

Omniárium jellegű bejegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Presbiteri határozatok és egyházfegyelmi eljárások a dobozi presbiteri jegyzőkönyvben.

Presbiteri határozatok és történeti feljegyzések a gyulai egyházközség presbiteri jegyzőkönyvében.

Szentesen szolgált legátusok névsora.

Történeti feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Történeti feljegyzések a gyomai egyházközség anyakönyvében.

A magyarittebei gyülekezet megalapításának története.

A magyarittebei rektorok és egyházfik névsora.

(1813) Buzdor József és Nagy Gábor tanítók elleni panaszok.

(1805) Bányai Benjámin makói kántor és Miskolczi János rektor egyházfegyelmi ügye.

(1817) Békési gyülekezet világi vezetőinek tanúvallomása Zilahi János lelkésszel kapcsolatban.

(1814) Egyházfegyelmi ügy Erdőhegyen.

(1783) Egyházkövetésre ítélt makóiak névsora.

(1787) Egyházkövetésre ítélt szentesiek névsora.

Feljegyzés az egyeki anyakönyvben a menekülő egyekiek tartózkodási helyéről.

(1794) Jánki György köröstarcsai rektor egyházfegyelmi ügye.

(1808) Tar János debeljácsai lelkész elleni gúnyvers.

(1813) Ujvárosi Mihály makói kántort homoszexualitással vádolják.

(1817) Vizsgálati jegyzőkönyv Zilahi János és aBékés mezőváros között kialakult panaszokkal kapcsolatban.

(1738) Vármegyei vizsgálat Füredi János dobozi református tanító ügyében.

(1780) Vésztő község elöljáróságának panaszlevele Barta József lelkész ellen.

(1818) Zilahi János békési prédikátor elleni panaszok összefoglalása.

(1817) Zilahi János mellett kiálló tanúk vallomásai.

(1803) Úri Sándor gyomai káplán elleni vádak.

(1800) Ítélet Marjalaky Dániel ügyében.

Benedek Mihály (0000) Farkas András békési tanító tanítástól és prédikálástól való eltiltátsa.

Buzdor József (1813) Buzdor József levele az espereshez.

Buzdor József (1817) Buzdor József védekezése az ellene felhozott vádakra.

Békési Pál (0000) Békési Pál levele Juhász István esperesnek.

Bíró Mihály (1818) Bíró Mihály panasza a dombegyházi körülményekre.

Csáky Mihály and Bíró István (1804) Kovács József és Hajdu Ilona egyházfegyelmi pere.

Czapfalvi János Czapfalvi János gyulavári tanító egyházfegyelmi vétségei.

Czégényi József (1817) Czégényi József vádjai Kuthi Lajos prédikátor ellen.

Domokos Lőrinc (1795) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Dávidházi János (1812) Ágyai bíró elleni eljárás jegyzőkönyve.

Dömény János (1800) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Marjalaky Dániel ügyében.

Dömény János (1803) Úri Sándor ellen lefolytatott vizsgálat tanúkihallgatási jegyzőkönyve.

Ecsedy Gábor Történeti feljegyzések a gyulai gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvében.

Erdélyi József A vadászi egyházközség történetének másik folytatása.

Fábián János (1797) Fábián János békési tanító védekezése a valláskritikai vádakkal szemben.

Fábián János (1796) Fábián János békési tanító védekezése a vádak ellen.

Galli István (1812) Házzassági szabályok megalkotása az ágyai gyülekezetben.

Gangó Mihály (1818) Bíró Mihály egyházfegyelmi ügye.

Gyenge András (0000) A békési gyülekezetben használt kéziratos passió átadás-átvételét rögzítő feljegyzés.

Juhász István Az öcsödi református egyház történetének folytatása.

Juhász István Krónika jellegű bejegyzések az öcsödi presbiteri határozatok között.

Juhász István Történeti feljegyzések a gyulai tűzvészről.

Juhász István A gyulai református egyház története.

Juhász Pál (1749) Juhász Pál kérvénye Szeged városához.

Kardos János (1812) Buzdor József tanító elleni vádak.

Kardos János (1812) Tanúvallomási jegyzőkönyv Buzdor József rittbergi tanító ügyében.

Kazay Mihály (1796) Fábián János valláskritikai kijelntéseiről felvett jegyzőkönyv.

Kazay Mihály (1817) Kazay Mihály vádjai Kuthi Lajos prédikátor ellen.

Kazay Mihály (1796) Megismételt tanúkihallgatás Fábián János békési tanító ügyében.

Kerekes Mihály (1813) Egyházkövetők névsora a borossebesi omniáriumban.

Kevi András Bejegyzés az egyeki anyakönyvben az egyeki reformátusok elüldözéséről.

Király Márton Az öcsödi református egyház története.

Kolláth Mihály (1817) Békési egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvi kivonata Zilahi János ügyében.

Kuthi Lajos (1816) Kuthi Lajos gyulai prédikátor védekezése az ellene felmerült vádakkal szemben.

Kuthi Ádám (1796) Fábián János békési tanító elleni vádak összefoglalása.

Kuthi Ádám (1793) Sikkasztási ügy az erdőhegyi egyházközségben.

Kuthi Ádám (1794) Szendrei Péter gyomai lánytanító egyházfegyelmi ügye.

Kuthi Ádám (1803) Úri Sándor egyházfegyelmi ügyének összefoglalása.

Kádár István (1790) Molnár János mezőberényi lelkész elleni panaszok.

Kóródi Sámuel (1814) Kóródi Sámuel gyomai rektor védekezése az ellene felhozott vádakra.

Marjalaky Dániel Házassági békéltetés Gyomán.

Nagy Sándor (1814) Kóródi Sámuel gyomai rektor elleni vádak.

Németi Sámuel (1817) Németi Sámuel kisperegi prédikátor beszámolója Buzdor József egyházfegyelmi ügyéről.

Németi Sámuel A vadászi egyházközség történetének folytatása.

Polgár Mihály Hódmezővásárhelyi református lelkészek életrajzai.

Polgár Mihály A hódmezővásárhelyi református iskola története.

Polgár Mihály (1819) A hódmezővásárhelyi újtemplom építésének története.

Poppovits A. (1802) Katonai parancsnokság határozata a debeljácsai prédikátor elleni támadás ügyében.

Rácz Károly Krónika jellegű feljegyzések a gyoroki gyülekezet anyakönyvében.

Réz József Réz József szemorvos valláskritikai nézetei.

Sipos József Egyházfegyelmi vétségek ismertetései.

Stummer János (1817) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Kuthi Lajos ügyében.

Szendrei János (1800) Marjalaky Dániel és Bak János elleni panaszok.

Szentiványi Sámuel Az elüldözött egyekiek Árkuson és Kisperegen.

Szentiványi Sámuel Egyháztörténeti bejegyzések a kisperegi(egyeki) egyházközség anyakönyvében.

Szentiványi Sámuel Enyhébb egyházfegyelmi vétséget elkövetők névsora Kisperegen.

Szentiványi Sámuel (1787) Szalóki Márton rektor egyházfegyelmi ügye.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1787) A békési egyházmegye egyházkormányzati tervezete egyházfegyelem, papmarasztás, papválasztás módosítása tárgyában.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1797) Ítélet Fábián János békési tanító ügyében.

Szikszai György (1769) Szikszay György békési lelkész levele Takács András erdőhegyi lelkész ügyében.

Szilágyi János A vadászi egyházközség története.

Szilágyi József Dobozi gyülekezet lelkipásztorainak névsora.

Szilágyi József Krónika jellegű feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Szilágyi József Rövid történeti feljegyzés a dobozi egyházközség anyakönyvében.

Szőnyi Benjámin (1762) Szoboszlai Péter palástjától megfosztott lelkész vallásellenes tanai.

Szőnyi Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin esperes jelentése a nagyzeréndi lelkészről.

Szőnyi Benjámin Szőnyi Benjámin feljegyzései a Törő-féle felkelés utáni konszolidációról.

Szőnyi Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Sánta Ferenc (1817) Sánta Ferenc gondnok ismerteti Kuthi Lajos prédikátor elleni vádakat.

Tarr János (1826) Gyulavári egyházközség története.

Tarr János A kulturális emlékezet nyomai Debeljácsán.

Tarr János A reformátuskovácsházi anyakönyv keletkezésére vonatkozó adatok.

Tomcsányi Kristóf (1817) Beszámoló a békési lelkészellenes hangulatról.

Tomcsányi Kristóf (1796) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Fábián János békési tanító ügyében.

Vetsei György (1730) Hűtlen kezelés vádja a békési gyülekezetben.

Wenckheim József Feljegyzés I. Ferenc békési látogatásáról.

Zilahi János (1817) Kuthi Lajos gyulai prédikátor egyházfegyelmi vétségérül kivizsgálási jelentés.

Zilahi János (1817) Zilahi János válasza az ellene koholt vádakra.

Zilahi János (1817) Zilahi János ügyével kapcsolatos vizsgálatok.

Úri Sándor (1803) Úri Sándor védekezése.

This list was generated on 2024. május 18. 06:39:46 CEST.