Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (127)
    • egyházfegyelmi ügy (127)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 127.

Borossebesi gyülekezet hétköznapjaival (harangozás, járványok) kapcsolatos történeti feljegyzések.

Dobozon szolgált legátusok névsora.

Egyházfegelmi ügyek a nagyzeréndi konzisztóriumi üléseken.

Egyházfegyelmi szabályok Magyarittebén.

Egyházfegyelmi vétségek a menekülő egyeki egyházközségben.

Egyházfegyelmi vétségek feljegyzése a nagyzeréndi gyülekezet jegyzőkönyvében.

Egyházkövetők névsora a békési egyházközségben.

Egyházkövetők névsora a dobozi egyházközségben.

Egyházkövetők névsora a nagyzeréndi anyakönyvben.

Egyházkövetők névsora a vadászi gyülekezetben.

Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközség anyakönyvében.

Eklézsiakövetők névsora a gyulai gyülekezet jegyzőkönyvében.

Gyomai rektorok névsora, lelkészi életrajzok, alkalmi költemények.

Klenódiumok összeírása és krónika jellegű feljegyzések a magyarittebei anyakönyvben.

Krónika jellegű feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Krónika jellegű feljegyzések a köröstarcsai gyülekezet anyakönyvében.

Krónika jellegű feljegyzések a nagyzeréndi gyülekezet anyakönyvében.

Nagyzerénden szolgált legátusok névsora.

Nagyzeréndi kurátorok és egyházfik névsora.

Nagyzeréndi lelkészek és tanítók névsora.

Nagyzeréndi lelkészek és tanítók névsora.

Omniárium jellegű bejegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Presbiteri határozatok és egyházfegyelmi eljárások a dobozi presbiteri jegyzőkönyvben.

Presbiteri határozatok és történeti feljegyzések a gyulai egyházközség presbiteri jegyzőkönyvében.

Szentesen szolgált legátusok névsora.

Történeti feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Történeti feljegyzések a gyomai egyházközség anyakönyvében.

A magyarittebei gyülekezet megalapításának története.

A magyarittebei rektorok és egyházfik névsora.

(1813) Buzdor József és Nagy Gábor tanítók elleni panaszok.

(1805) Bányai Benjámin makói kántor és Miskolczi János rektor egyházfegyelmi ügye.

(1817) Békési gyülekezet világi vezetőinek tanúvallomása Zilahi János lelkésszel kapcsolatban.

(1814) Egyházfegyelmi ügy Erdőhegyen.

(1783) Egyházkövetésre ítélt makóiak névsora.

(1787) Egyházkövetésre ítélt szentesiek névsora.

Feljegyzés az egyeki anyakönyvben a menekülő egyekiek tartózkodási helyéről.

(1794) Jánki György köröstarcsai rektor egyházfegyelmi ügye.

(1808) Tar János debeljácsai lelkész elleni gúnyvers.

(1813) Ujvárosi Mihály makói kántort homoszexualitással vádolják.

(1817) Vizsgálati jegyzőkönyv Zilahi János és aBékés mezőváros között kialakult panaszokkal kapcsolatban.

(1738) Vármegyei vizsgálat Füredi János dobozi református tanító ügyében.

(1780) Vésztő község elöljáróságának panaszlevele Barta József lelkész ellen.

(1818) Zilahi János békési prédikátor elleni panaszok összefoglalása.

(1817) Zilahi János mellett kiálló tanúk vallomásai.

(1803) Úri Sándor gyomai káplán elleni vádak.

(1800) Ítélet Marjalaky Dániel ügyében.

Benedek, Mihály (0000) Farkas András békési tanító tanítástól és prédikálástól való eltiltátsa.

Buzdor, József (1813) Buzdor József levele az espereshez.

Buzdor, József (1817) Buzdor József védekezése az ellene felhozott vádakra.

Békési, Pál (0000) Békési Pál levele Juhász István esperesnek.

Bíró, Mihály (1818) Bíró Mihály panasza a dombegyházi körülményekre.

Csáky, Mihály and Bíró, István (1804) Kovács József és Hajdu Ilona egyházfegyelmi pere.

Czapfalvi, János Czapfalvi János gyulavári tanító egyházfegyelmi vétségei.

Czégényi, József (1817) Czégényi József vádjai Kuthi Lajos prédikátor ellen.

Domokos, Lőrinc (1795) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Dávidházi, János (1812) Ágyai bíró elleni eljárás jegyzőkönyve.

Dömény, János (1800) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Marjalaky Dániel ügyében.

Dömény, János (1803) Úri Sándor ellen lefolytatott vizsgálat tanúkihallgatási jegyzőkönyve.

Ecsedy, Gábor Történeti feljegyzések a gyulai gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvében.

Erdélyi, József A vadászi egyházközség történetének másik folytatása.

Fábián, János (1797) Fábián János békési tanító védekezése a valláskritikai vádakkal szemben.

Fábián, János (1796) Fábián János békési tanító védekezése a vádak ellen.

Galli, István (1812) Házzassági szabályok megalkotása az ágyai gyülekezetben.

Gangó, Mihály (1818) Bíró Mihály egyházfegyelmi ügye.

Gyenge, András (0000) A békési gyülekezetben használt kéziratos passió átadás-átvételét rögzítő feljegyzés.

Juhász, István Az öcsödi református egyház történetének folytatása.

Juhász, István Krónika jellegű bejegyzések az öcsödi presbiteri határozatok között.

Juhász, István Történeti feljegyzések a gyulai tűzvészről.

Juhász, István A gyulai református egyház története.

Juhász, Pál (1749) Juhász Pál kérvénye Szeged városához.

Kardos, János (1812) Buzdor József tanító elleni vádak.

Kardos, János (1812) Tanúvallomási jegyzőkönyv Buzdor József rittbergi tanító ügyében.

Kazay, Mihály (1796) Fábián János valláskritikai kijelntéseiről felvett jegyzőkönyv.

Kazay, Mihály (1817) Kazay Mihály vádjai Kuthi Lajos prédikátor ellen.

Kazay, Mihály (1796) Megismételt tanúkihallgatás Fábián János békési tanító ügyében.

Kerekes, Mihály (1813) Egyházkövetők névsora a borossebesi omniáriumban.

Kevi, András Bejegyzés az egyeki anyakönyvben az egyeki reformátusok elüldözéséről.

Király, Márton Az öcsödi református egyház története.

Kolláth, Mihály (1817) Békési egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvi kivonata Zilahi János ügyében.

Kuthi, Lajos (1816) Kuthi Lajos gyulai prédikátor védekezése az ellene felmerült vádakkal szemben.

Kuthi, Ádám (1796) Fábián János békési tanító elleni vádak összefoglalása.

Kuthi, Ádám (1793) Sikkasztási ügy az erdőhegyi egyházközségben.

Kuthi, Ádám (1794) Szendrei Péter gyomai lánytanító egyházfegyelmi ügye.

Kuthi, Ádám (1803) Úri Sándor egyházfegyelmi ügyének összefoglalása.

Kádár, István (1790) Molnár János mezőberényi lelkész elleni panaszok.

Kóródi, Sámuel (1814) Kóródi Sámuel gyomai rektor védekezése az ellene felhozott vádakra.

Marjalaky, Dániel Házassági békéltetés Gyomán.

Nagy, Sándor (1814) Kóródi Sámuel gyomai rektor elleni vádak.

Németi, Sámuel (1817) Németi Sámuel kisperegi prédikátor beszámolója Buzdor József egyházfegyelmi ügyéről.

Németi, Sámuel A vadászi egyházközség történetének folytatása.

Polgár, Mihály Hódmezővásárhelyi református lelkészek életrajzai.

Polgár, Mihály A hódmezővásárhelyi református iskola története.

Polgár, Mihály (1819) A hódmezővásárhelyi újtemplom építésének története.

Poppovits, A. (1802) Katonai parancsnokság határozata a debeljácsai prédikátor elleni támadás ügyében.

Rácz, Károly Krónika jellegű feljegyzések a gyoroki gyülekezet anyakönyvében.

Réz, József Réz József szemorvos valláskritikai nézetei.

Sipos, József Egyházfegyelmi vétségek ismertetései.

Stummer, János (1817) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Kuthi Lajos ügyében.

Szendrei, János (1800) Marjalaky Dániel és Bak János elleni panaszok.

Szentiványi, Sámuel Az elüldözött egyekiek Árkuson és Kisperegen.

Szentiványi, Sámuel Egyháztörténeti bejegyzések a kisperegi(egyeki) egyházközség anyakönyvében.

Szentiványi, Sámuel Enyhébb egyházfegyelmi vétséget elkövetők névsora Kisperegen.

Szentiványi, Sámuel (1787) Szalóki Márton rektor egyházfegyelmi ügye.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) A békési egyházmegye egyházkormányzati tervezete egyházfegyelem, papmarasztás, papválasztás módosítása tárgyában.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1797) Ítélet Fábián János békési tanító ügyében.

Szikszai, György (1769) Szikszay György békési lelkész levele Takács András erdőhegyi lelkész ügyében.

Szilágyi, János A vadászi egyházközség története.

Szilágyi, József Dobozi gyülekezet lelkipásztorainak névsora.

Szilágyi, József Krónika jellegű feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Szilágyi, József Rövid történeti feljegyzés a dobozi egyházközség anyakönyvében.

Szőnyi, Benjámin (1762) Szoboszlai Péter palástjától megfosztott lelkész vallásellenes tanai.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin esperes jelentése a nagyzeréndi lelkészről.

Szőnyi, Benjámin Szőnyi Benjámin feljegyzései a Törő-féle felkelés utáni konszolidációról.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Sánta, Ferenc (1817) Sánta Ferenc gondnok ismerteti Kuthi Lajos prédikátor elleni vádakat.

Tarr, János (1826) Gyulavári egyházközség története.

Tarr, János A kulturális emlékezet nyomai Debeljácsán.

Tarr, János A reformátuskovácsházi anyakönyv keletkezésére vonatkozó adatok.

Tomcsányi, Kristóf (1817) Beszámoló a békési lelkészellenes hangulatról.

Tomcsányi, Kristóf (1796) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Fábián János békési tanító ügyében.

Vetsei, György (1730) Hűtlen kezelés vádja a békési gyülekezetben.

Wenckheim, József Feljegyzés I. Ferenc békési látogatásáról.

Zilahi, János (1817) Kuthi Lajos gyulai prédikátor egyházfegyelmi vétségérül kivizsgálási jelentés.

Zilahi, János (1817) Zilahi János válasza az ellene koholt vádakra.

Zilahi, János (1817) Zilahi János ügyével kapcsolatos vizsgálatok.

Úri, Sándor (1803) Úri Sándor védekezése.

This list was generated on 2021. December 2. 08:19:16 CET.