Browse by Genre

  • Genre (24)
    • iskolai ügy (24)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 24.

(1774) Beszámoló a hódmezővásárhelyi iskola állapotáról.

(1771) Hódmezővásárhely tanácsának levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

(1773) Hódmezővásárhelyi iskola anyagi helyzetéről felvett jegyzőkönyv.

(1799) Vass Gábor dobozi lánytanító ügyében beadott instantia.

(1788) A gyomai elöljáróság tiltakozása a normális iskolákra vonatkozó hatósági intézkedések ellen.

(1790) A hódmezővásárhelyi egyház válasza Békési Pál makói rektor ügyére.

(1766) A hódmezővásárhelyi református iskola beszámolója a vármegye számára.

(1791) A makói egyház békéltető levele Békési Pál ügyében.

(1791) A makói egyház levele a hódmezővásárhelyi egyháznak Békési Pál ügyében.

Angyal József (1788) Békés-Csanád-Csongrád egyesített vármegyék a gyomai református iskolák tanítóinak ügyében. Másolat.

Asztalos István (1821) A békési iskolában tanító tanárok névsora.

Börtsök István (1821) A Gyulavári iskolában tanuló diákok névsora.

Füredi Sándor (1770) Füredi Sámuel levele a Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek.

Halmi István (1791) Halmi István levelei a hódmezővásárhelyi egyházhoz meghalt fia, Halmi Pál ügyében.

Kállai János A békési iskola rektori naplója (részlet).

Mocsi Mihály (1775) Mocsi Mihályt rectornak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Molnár János (1799) Vass Gábor dobozi lánytanító ügyében felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyv.

Mészáros Ferenc (1821) A békési iskolában tanuló diákok névsora.

Nemes István (1775) Nemes Istvánt preceptronak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Segesvári István (1787) Segesvári István elfogadja a hódmezővásárhelyi iskola vezetésre tett felkérést.

Sinai Miklós and Návay György (1759) Legátusok Makón.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1790) Békési Pál makói rektor elleni vádak.

Török Ferenc (1771) Török Ferenc táblabíró adománya a debreceni és hódmezővásárhelyi iskolák számára.

Ujjvárosy Mihály (1820) A borossebesi iskola működési problémái.

This list was generated on 2024. május 18. 06:53:11 CEST.