Browse by Genre

  • Genre (16)
    • kegyúri ügy (16)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 16.

(1723) Hódmezővásárhely tanácsának határozatai a református gimnázium működésével kapcsolatban.

(1789) Hódmezővásárhelyi reformátusok egy új telket kérnek a földsúsrtól az új templom felépítésére.

(1737) Hódmezővásárhelyi reformátusok levele gróf Károlyi Sándorhoz.

(1787) Szőnyi Benjámin elleni lázongások összefoglaló jelentése.

(1804) Temes vármegye közgyűlésének határozata a lieblingi református egyházközség önálló lelkészi állásának ügyében. Másolat.

A vásárhelyi egyház kérvénye új templom építése ügyében.

Debreceni János (1749) Debreceni János lelkész a Békés vármegyei Szentandrás vallássérelméről.

Dobsa Ferenc Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkész anyagi helyzetével kapcsolatos panaszai és a világiakkal folytatott harca.

Kuthi Ádám (1793) Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkipásztor vitája a falu világi vezetőivel.

Kuthi Ádám (1793) Világiak beavatkozása békésszentandrási egyház kormányzásába.

gr. Károlyi Antal (1776) Gr. Károlyi Antal 100 aranyat adományoz Hódmezővásárhely számára.

gr. Károlyi Ferenc (1752) Gr. Károlyi Ferenc megerősíti a hódmezővásárhelyi reformátusok vallásszabadságát.

gr. Károlyi Sándor (1743) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a református vallásszabadságát Hódmezővásárhelyen és engedélyezi a templom kerítésének felhúzását.

gr. Károlyi Sándor (1720) Gr. Károlyi Sándor pénzadománya a hódmezővásárhelyi református templom építésére.

báró Rudnyánszky József (1780) Rudnyánszky József engedélye a békésszentandrási reformátusok számára. Másolat.

Szőnyi Benjámin (1758) Szőnyi Benjámin és Füredi Mihály levele a Károlyi családhoz.

This list was generated on 2023. május 30. 17:22:10 CEST.