Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (49)
    • vagyoni ügy (49)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 49.

Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Díjlevelek és esküminták a vadászi gyülekezet anyakönyvében.

Különböző borossebesi díjlevelek.

Magyarittebei díjlevelek.

A békési református templom felmérése.

A nagyzeréndi egyházközség díjlevelei.

A nagyzeréndi gyülekezet inventáriuma.

A vésztői gyülekezet vagyonleltára.

(1785) Békési egyházközség alkalmazottainak díjlevelei.

(1741) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1748) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1807) Lelkészi és rektori díjlevelek.

(1806) Lieblingi reformátusok kérvénye Temes vármegyéhez a lelkészi díjazás ügyében.

(1712) Makói lelkészek díjlevelei.

(1763) Makói reformátusok összeírása.

(1800) Szerződés a kamara és Rittberg telepesei között. Másolat.

(1801) A makói templom átalakításával kapcsolatos határozatok.

(1809) A református és katolikus papok közös kérvénye Hódmezővásárhely tanácsához fizetésük ügyében. Másolat.

(1810) A rittbergi egyház úrasztali edényeinek leltára.

(1798) A rittbergi református egyházban szolgáló lelkészek és rektorok díjlevelei.

(1795) A rittbergi református egyházban szolgáló lelkészek és rektorok díjlevelei.

Bekesi, Ferenc (1821) Adatok a reformátuskovácsházi egyház bizonytalan állapotáról.

Berczik, Pál and Deschau, József and König, Antal and Podhradszky, Ignác and Melegh, János (1795) Szerződés a kamara és Rittberg telepesei között. Másolat.

Boros, István (1788) A magyarittebei egyház templomépítési segélykérelme.

Bánffy, Péter (1781) Makói egyház díjlevelei.

Fekete, György Helytartótanácsi leirat a békési református templom építéséről. Másolat.

Fischer, Ágoston (1803) Békésszentandrási egyházközség templomépítési szerződése.

Fodor, Nánási Gerzson (1814) Nánási Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek.

Füredi, Sándor Békési templom tornyának építése.

Gysin, Johann (1807) A lieblingi református lelkész váltója.

Hévizi, György Számadási feljegyzés református parókia építéséről.

Király, Márton Öcsödi lelkész díjlevele.

Kováts, István (1817) Békéssámsoni gyülekezet új lelkipásztort szeretne.

Kristó, Sámuel (1817) Kristó Sámuel panasza a rossz anyagi körülményeiről.

Kuthi, Ádám (1807) Az esperes beszámolója a püspök számára a lieblingi egyházközség állapotáról.

Károlyi, gr. Sándor (1713) Gr. Károlyi Sándor engedélye a vásárhelyi reformátusok számára.

Makai, János (1817) A dombegyházi prédikátor díjlevele.

Olcsvai Gál, Dániel (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor hagyatéka. Másolat.

Peremartoni Ferencné Gaál, Erzsébet (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor könyvtára.

Sipos, József Békési református templom építésével kapcsolatos felejgyzések.

Stanislavich, Miklós (1741) Stanislavich Miklós levele Károlyi Sándorhoz.

Szabó, öreg János Gyulavári egyházközség díjlevelei.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a magyarittebei templom építésének és Hunyadi Ferenc püspök halálának ügyében.

Szilva, Gergely A gyoroki egyházköség ingóságainak és ingatlanainak összeírása.

Szilágyi, öreg Mihály (1814) Gyomai templom építése.

Szántó, János (1807) Beszámoló a lieblingi egyházközség állapotáról.

Szántó, János (1814) Szántó János beszámolója a rittbergi állapotokról.

Váradi, György (0000) Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Zombath, Ignác (1807) Temes vármegyei szolgabíró jelentése a lieblingi református lelkész javadalmáról.

This list was generated on 2021. December 2. 08:23:33 CET.