Browse by Genre

  • Genre (744)
    • vagyoni ügy (49)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 49.

Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Díjlevelek és esküminták a vadászi gyülekezet anyakönyvében.

Különböző borossebesi díjlevelek.

Magyarittebei díjlevelek.

A békési református templom felmérése.

A nagyzeréndi egyházközség díjlevelei.

A nagyzeréndi gyülekezet inventáriuma.

A vésztői gyülekezet vagyonleltára.

(1785) Békési egyházközség alkalmazottainak díjlevelei.

(1741) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1748) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1807) Lelkészi és rektori díjlevelek.

(1806) Lieblingi reformátusok kérvénye Temes vármegyéhez a lelkészi díjazás ügyében.

(1712) Makói lelkészek díjlevelei.

(1763) Makói reformátusok összeírása.

(1800) Szerződés a kamara és Rittberg telepesei között. Másolat.

(1801) A makói templom átalakításával kapcsolatos határozatok.

(1809) A református és katolikus papok közös kérvénye Hódmezővásárhely tanácsához fizetésük ügyében. Másolat.

(1810) A rittbergi egyház úrasztali edényeinek leltára.

(1798) A rittbergi református egyházban szolgáló lelkészek és rektorok díjlevelei.

(1795) A rittbergi református egyházban szolgáló lelkészek és rektorok díjlevelei.

Bekesi Ferenc (1821) Adatok a reformátuskovácsházi egyház bizonytalan állapotáról.

Berczik Pál and Deschau József and König Antal and Podhradszky Ignác and Melegh János (1795) Szerződés a kamara és Rittberg telepesei között. Másolat.

Boros István (1788) A magyarittebei egyház templomépítési segélykérelme.

Bánffy Péter (1781) Makói egyház díjlevelei.

Fekete György Helytartótanácsi leirat a békési református templom építéséről. Másolat.

Fischer Ágoston (1803) Békésszentandrási egyházközség templomépítési szerződése.

Nánási Fodor Gerzson (1814) Nánási Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek.

Füredi Sándor Békési templom tornyának építése.

Gysin Johann (1807) A lieblingi református lelkész váltója.

Hévizi György Számadási feljegyzés református parókia építéséről.

Király Márton Öcsödi lelkész díjlevele.

Kováts István (1817) Békéssámsoni gyülekezet új lelkipásztort szeretne.

Kristó Sámuel (1817) Kristó Sámuel panasza a rossz anyagi körülményeiről.

Kuthi Ádám (1807) Az esperes beszámolója a püspök számára a lieblingi egyházközség állapotáról.

gr. Károlyi Sándor (1713) Gr. Károlyi Sándor engedélye a vásárhelyi reformátusok számára.

Makai János (1817) A dombegyházi prédikátor díjlevele.

Olcsvai Gál Dániel (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor hagyatéka. Másolat.

Peremartoni Ferencné Gaál Erzsébet (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor könyvtára.

Sipos József Békési református templom építésével kapcsolatos felejgyzések.

Stanislavich Miklós (1741) Stanislavich Miklós levele Károlyi Sándorhoz.

öreg Szabó János Gyulavári egyházközség díjlevelei.

Szentmiklósi Sebők Sámuel Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a magyarittebei templom építésének és Hunyadi Ferenc püspök halálának ügyében.

Szilva Gergely A gyoroki egyházköség ingóságainak és ingatlanainak összeírása.

öreg Szilágyi Mihály (1814) Gyomai templom építése.

Szántó János (1814) Szántó János beszámolója a rittbergi állapotokról.

Szántó János (1807) Beszámoló a lieblingi egyházközség állapotáról.

Váradi György (0000) Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Zombath Ignác (1807) Temes vármegyei szolgabíró jelentése a lieblingi református lelkész javadalmáról.

This list was generated on 2024. július 25. 09:40:39 CEST.