Browse by Location

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 46.

(1774) Beszámoló a hódmezővásárhelyi iskola állapotáról.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1773) Hódmezővásárhelyi iskola anyagi helyzetéről felvett jegyzőkönyv.

(1789) Hódmezővásárhelyi reformátusok egy új telket kérnek a földsúsrtól az új templom felépítésére.

(1752) Kecskemét városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1752) Miskolc városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1790) A hódmezővásárhelyi egyház válasza Békési Pál makói rektor ügyére.

(1791) A makói egyház békéltető levele Békési Pál ügyében.

(1791) A makói egyház levele a hódmezővásárhelyi egyháznak Békési Pál ügyében.

Asztalos, Dániel (1932) Hódmezővásárhelyi ótemplom karzatának, szószékének és padozatának megépítésére kötött szerződés.

Bellositz, József (1791) Csongrád vármegye engedélye a hódmezővásárhelyi újtemplom megépítésére.

Bereczk, Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Csató, Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Domokos, Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Dömény, János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Földvári, József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári, József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Halmi, István (1791) Halmi István levelei a hódmezővásárhelyi egyházhoz meghalt fia, Halmi Pál ügyében.

Koller, József (1724) Hódmezővásárhelyiek vallásszabadságot kérnek a Károlyiaktól.

Kovács, Márton (1771) Kovács Márton adománya a hódmezővásárhelyi egyház számára.

Kubotius, Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi, Ádám (1796) Földvári József kettős megválasztása ügyében hozott határozat.

Kállai, István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Károlyi, gr. Antal (1776) Gr. Károlyi Antal 100 aranyat adományoz Hódmezővásárhely számára.

Károlyi, gr. Ferenc (1752) Gr. Károlyi Ferenc megerősíti a hódmezővásárhelyi reformátusok vallásszabadságát.

Károlyi, gr. Sándor (1713) Gr. Károlyi Sándor engedélye a vásárhelyi reformátusok számára.

Károlyi, gr. Sándor (1743) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a református vallásszabadságát Hódmezővásárhelyen és engedélyezi a templom kerítésének felhúzását.

Károlyi, gr. Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Károlyi, gr. Sándor (1720) Gr. Károlyi Sándor pénzadománya a hódmezővásárhelyi református templom építésére.

Lendvai, János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Mocsi, Mihály (1775) Mocsi Mihályt rectornak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Nemes, István (1775) Nemes Istvánt preceptronak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Papi Kováts, Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Rhédei, Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Segesvári, István (1787) Segesvári István elfogadja a hódmezővásárhelyi iskola vezetésre tett felkérést.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1790) Békési Pál makói rektor elleni vádak.

Széplaki, János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Széplaki, János (1725) Széplaki János által kiállított nyugta a hódmezővásárhelyi katolikusok kértalanításáról.

Szőnyi, Benjámin (1753) A Pető-féle lázadás története.

Szőnyi, Benjámin (1762) Szoboszlai Péter palástjától megfosztott lelkész vallásellenes tanai.

Szőnyi, Benjámin (1768) A hódmezővásárhelyi református egyház története.

Tóth, Pál (1766) Tóth Pál házat és telket ajánl fel a hódmezővásárhelyi egyháznak.

Tóth, Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Török, Ferenc (1771) Török Ferenc táblabíró adománya a debreceni és hódmezővásárhelyi iskolák számára.

Török, Mihály (1735) Hódmezővásárhelyi ótemplom harangöntésére kötött szerződés.

This list was generated on 2019. August 21. 09:20:43 CEST.