A békési egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok díjlevelei

(1719) A békési egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok díjlevelei.

[img]
Preview
Kézirat PDF
00081_001-011.pdf

Download (14MB) | Preview
[img]
Preview
Átirat PDF
00081-atiras-kesz.pdf

Download (285kB) | Preview

Abstract

A békési egyházmegye első jegyzőkönyvében lelkészi díjlevelek is találhatóak. A díjleveleket tartalmazó lapokat 1884-ben Szeremlei Sámuel kiemelte a jegyzőkönyvből, és új sorrendben helyezte azokat vissza. Kis Bálint 1836-ban azt állította, hogy az 1712-ben illetve 1714-ben Szentesen tartott egyházmegyei gyűlésen Kabai Dániel egyházmegyei jegyző Makón, Hódmezővásárhelyen, Algyőn, Szentesen, Öcsödön, Békésen, Gerlán, Dobozon, Vésztőn, Gyulán, Feketegyarmaton, Zerénden (Bélzerénd vagy Nagyzerénd?), Vadászon, Erdőhegyen, Ágyán, Köröstarcsán valamint Gyulaváriban szolgáló lelkészek fizetését összeírta. Jelenleg azonban sem a díjleveleket tartalmazó lapokon, sem a jegyzőkönyv egyéb részein nincs arra vonatkozó feljegyzés, hogy ezeket a díjleveleket valóban 1712 és 1714 között írták le, és a lejegyző nevére sincs semmilyen hiteles adat. A díjlevelek strukturáltságából és írásképéből arra következtethetünk, hogy három különböző időpontban készültek. A legelső 1719 és 1720 körül készült, amelyet a Gyulaváriban szolgáló lelkipásztor díjlevelére alapozva állíthatunk, ugyanis a szöveg szerint ez 1719-ben készült. Az öcsödi prédikátor díjleveléhez utólag szúrták be annak keltezését: 1720. szeptember 18. Az írásképből és a jövedelmi összeírások stílusa alapján feltételezhetjük, hogy ugyanebben a két évben készült el Hódmezővásárhely, Algyő, Szentes, Békés, Gerla, Doboz, Vésztő, Gyula, Feketegyarmat, Zerénd, Vadász, Erdőhegy díjlevele, és valamilyen okból ekkor üresen hagyták a gyomai és köröstarcsai lelkipásztorok díjleveleinek fenntartott részt. A második összeírás dátumára semmilyen adatunk nincs, csak a kézírásból és a szöveg eltérő tagolásából feltételezhetjük, hogy nem azonos időben készült. Ekkor Ágya és Köröstarcsa lelkészeinek fizetéseit rögzítették. A harmadik sorozatot viszont egyértelműen lehet datálni, mert a lejegyző rögzítette, hogy az 1743-ban az egyházlátogatás során készült. Mivel Szeremlei önkényesen megváltoztatta a lapok sorrendjét, így az 1743-as dátum nem a vizitációs bizottság által először meglátogatott gyülekezeténél szerepel, de az íráskép és az összeírás stílusa alapján feltételezhető, hogy a korábbi lapokon szereplő díjlevelek is ekkor készültek. Összefoglalva a harmadik összeírás díjlevelei a következő egyházközségeket tartalmazza: Doboz, Gyula, Gyulavári, Feketegyarmat, Nagyzerénd, Vadász, Bélzerénd, Ágya, Hódmezővásárhely, Szentes, Makó, Öcsöd, Békésszentandrás, Gyoma, Mezőberény, Fás, Köröstarcsa, Vésztő, Békés, Erdőhegy, Algyő. A díjlevelek a készpénzbeli és természetbeni jövedelmeket minden esetben rögzítették. A gyülekezet anyagi erejétől függően évente átlagosan 20 és 100 forint közötti összeget fizettek a lelkészeknek, amelyeket egyéb juttatásokkal egészítettek ki, mint például gabona, méz, tűzifa. Külön meghatározták a papi szolgáltatások díjait is, így például a temetés típusától (prédikációs vagy egyszerű) függően annak díjazását, és sok esetben rögzítették, hogyan támogatják az éves egyházmegyei gyűlésre való elutazását a prédikátornak. A díjlevelek a legtöbb esetben nem határozták meg egyértelműen a természetbeni jövedelmek pontos nagyságát, amely alapján feltételezhetjük, hogy a lelkészek és a gyülekezet közötti megállapodások szóbeli kiegészítéseket tartalmaztak a valós nagyságokról. A díjlevelekben ezt leginkább akkor érhetjük tetten, amikor csak annyit jegyeztek le, hogy „elegendőt” adnak egy-egy járandóságból. Ezek a szóbeli megállapodások viszont később a feledés homályába merültek, ezért a 19. század elején már gondot okozott azok betartatása. A díjlevelek szövegét részben kiadta Kósa László, és Kis Bálint egyháztörténeti munkája is adatokat közöl belőle, de teljes egyészében most lát először napvilágot.

Item Type: Article
Date: 1719
Dátum megjegyzés: 1719-1743
Congregation: Békési egyházmegye
Source document: protocollum
Fond: Békési egyházmegye iratai. Jegyzőkönyvek. Közgyűlési jegyzőkönyv (1712-1778) omniáriummal 1696-1809
Call number: I.29.a.1.
Event Location: sine loco
Location: Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár
References: Kósa László: A gyulai református egyház története, Gyula, Békés Megyei Levéltár, 2008 (Gyulai füzetek, 17.), 164. Kis Bálint: A helvéciai vallástételt követő Békés-bánáti egyházi vidék vallási, polgári, tudomány és földleírási történeteinek emléke in: Kis Bálint: A Békési-Bánáti Református Egyházmegye története, Békéscsaba–Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1992 (Dél-alföldi évszázadok 5), 241–260.
Uncontrolled Keywords: lelkészi fizetés
Genre: díjlevél
Depositing User: Ádám Hegyi
Date Deposited: 2018. Mar. 19. 08:34
Last Modified: 2020. Jul. 31. 14:06
URI: http://bekref.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/81

Actions (login required)

View Item View Item