A békési egyházmegye közgyűlésének határozatai

(1712) A békési egyházmegye közgyűlésének határozatai.

[img]
Preview
Kézirat PDF
00083_001-011.pdf

Download (14MB) | Preview
[img]
Preview
Átirat PDF
00083-atirat-kesz.pdf

Download (244kB) | Preview

Abstract

A dokumentum ezen részében házastársi, válási ügyekről, azok okairól, illetve kérelmekről lehet olvasni több település lakosaitól. Néhány példa ezekről: A makói lakos, Vatai János kérvényezte a válást feleségétől, Kis Katalintól. A gyevi lakos, Banga Anna kérte a vőlegényével való eljegyzés felbontását. A hódmezővárosi Thot János a házasságtörő feleségétől vált el. De nem minden kérelem végződött válással. A szentesi lakos, Bécsi János válási kérelmét nem érvényesítették, de a békési Balogh István sem tudott elválni. 1713 novemberében Bécsi a válást ismét követelte, majd 1714 októberében harmadjára is. Végül 1717. január 25-én mondták ki válását hűtlen feleségétől. A házastársi, vagy éppen jegyesi kötelék felbontásának indokaként a házasságtörés mellett megtalálhatjuk még a paráználkodást és az impotenciát is. A kézirat további részében 1742-ből származó egyházi intézkedésekről lehet olvasni. A szentesi gyűlés intézkedései: I. Eskütétellel megerősítették a választott elöljárók hivatalba lépését, az ülnököket név szerint is kijelölték. III. A rektorok és lelkészek szolgálati helyének megválasztásakor a jövőben Szent György napját jelölik ki. IV. Hogy az egész egyházmegyében egységes legyen a keresztelés, annak adminisztrálása, erre március 1-ét jelölik ki határidőnek. V. Elrendelik, hogy a senior a saját írnokával felügyelje a vizitációkat. VI. Hajdu János megbüntették, mert túl magas díjat kért el a házasságkötésekért és mert a szomszéd hívekre méltatlanul magas taksát rótt ki. A makai gyűlés intézkedései: II. Az egyházmegye eskütételük után Gyulai Jánost tanácsosnak, Szikszai Györgyöt írnokká, Füredi Mihályt pedig seniorrá választotta. III. Az előző egyházmegyei gyűlés elrendelte, hogy a senior a saját jegyzőjével végezze az egyházlátogatásokat, így a vizitációból befolyó jövedelem két részét a seniornak adják, a harmadikat jegyzőnek engedik át. Gyulai gyűlés: I. Felsorolják az assessorok, illetve az egyházak vezetőinek neveit. II. Bende Szabó András, a sarkadi ifjú, és Sás András lánya, Erzsébet eljegyezték egymást. III. A nagyszerendi egyházat tanácsosával, Tunyogi Józseffel együtt kizárták az egyházmegyei testületből, mert azok nem engedelmeskedtek, hanem szembeszálltak a határozatokkal. Békési közgyűlés: Felsorolják a résztvevők neveit. Ügyek: I. A Szabolcs megyei Kántorjánosi, továbbá az Ugocsa megyei Radvác református egyházak ügyében: Kérik, hogy felújítandó imaházi épületekre gyűjtsenek, mely gyűjtésről minden egyházmegyei gyülekezetet értesíteni fognak körlevelükben. II. A vári és sebesi gyülekezetek nagy szegénysége miatt, ahol még a lelkész évi fizetését sem tudják biztosítani, az egyházmegye gyűjtést rendel el. III. Az egyházmegyei közgyűlésre utazni szándékozó seniornak a kerületi kasszából 1-1 utazásért napidíjként 6 rajnai forint jár, 4 pedig vagy útitársának, vagy az assessornak. De csak évente egy utazásra fizetnek. Arról azonban, nem határoztak, hogyan legyen a támogatás abban az esetben, ha másoknak is ugyanoda kellene menni szolgálatra. IV. Határozatot hoztak az 1771-ben, az egyházkerületi jótékonysági alapba befizetendő 45 rajnai forintról is. V. Határoztak az egyházmegye által rendezett gyűlésről, amely a sebesi és a vári gyülekezetek haranglábainak felállítását segítené. VI. Az egyházmegye gyülekezetébe kiküldendő rektor köteles a seniornak és az ő munkatársának kötelezvényt adni, hogy kész feladatát ellátni. A szentesi gyűlés határozatai: I. Szőnyi Benjámint választották seniornak. II. Szappanos Mihály lett a következő jegyző. IV. A boldog emlékezetű Szikszai György halála után a makói egyháznál 500 rajni forint volt, ehhez hozzájárul még 107,28 Ft, mely összeget Szőnyi Benjáminnak adták oda. V. A gyomai egyházaknak ezt az összeget átadták, kivéve a 100 Ft-ot, mely kölcsönként van náluk. VII. Amikor a boldog emlékezetű Szikszai György némely okok miatt, azután pedig kiváltképpen a gyenge aggkor miatt, az egyházakat nem tudta az 1772 és 1773. évben meglátogatni, ezért a pénzek gyűjtése is elmaradt, kivéve Vásárhely és Öcsöd esetében, amelyeket az egyházkerület felügyelt. Ehhez járul még az is, hogy némely egyházak nem fizettek a jótékonysági kasszába, mert templomot építettek, vagy alkalmatlanok volt, mint Békés, Gyoma és Berény. Ezért az új senior eltörlni a hátralékukat. 1778. február 25-i határozatok: A gyűlésen, mely a köröstarcsai egyházban tartatott meg, úgy határoztak, hogy az 500 Ft-ból, mellyel a makói református egyházat és a megépíteni szándékozó új templomot támogatják, a senior és az egész egyházmegye az említett gyűlésen átenged 100 Ft-ot. Ugyanazon a gyűlésen 120 Ft-ot a gyomai egyház támogatására – hasonló mód új templom építésére – engedtek át. A kézirat végén a hivatalban lévő rektorok aláírásai olvashatóak.

Item Type: Article
Date: 1712
Dátum megjegyzés: 1712-1778
Congregation: Békési egyházmegye
Source document: protocollum
Fond: Békési egyházmegye iratai. Jegyzőkönyvek. Közgyűlési jegyzőkönyv (1712-1778) omniáriummal 1696-1809
Call number: I.29.a.1.
Event Location: Szentes
Location: Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár
Uncontrolled Keywords: egyházigazgatás
Genre: jegyzőkönyvi bejegyzés
Depositing User: Tünde Veres
Date Deposited: 2018. Mar. 19. 08:34
Last Modified: 2019. Apr. 05. 14:29
URI: http://bekref.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/83

Actions (login required)

View Item View Item