Browse by Congregation

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 46.

Feltételezhetően makói református családfők összeírása.

Közös templomhasználat Makón.

Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Statisztikai kimutatás a makói reformátusokról.

Templomi bibliaolvasás megszüntetése Makón.

(1806) Barna János bakter és Kurucz Mihály veszekedése.

(1805) Bányai Benjámin makói kántor és Miskolczi János rektor egyházfegyelmi ügye.

(1775) Egyházkerület határozat Szikszai György ügyében.

(1783) Egyházkövetésre ítélt makóiak névsora.

(1728) Makó bírójának és tanácsának levele Szeged városához.

(1712) Makói lelkészek díjlevelei.

(1795) Makói presbiteri határozatok, boszorkányperek.

(1763) Makói reformátusok összeírása.

UNSPECIFIED (1775) Makói világi elöljárók kérvénye Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

(1775) Makói világi elöljárók panaszai Szikszai György ellen.

(1788) Makón őrzött református rabok névsora.

(1753) A Törő-féle felkelés menekültjei Csanád vármegyében.

(1813) Ujvárosi Mihály makói kántort homoszexualitással vádolják.

(1742) A makói rektor díjlevele.

(1801) A makói templom átalakításával kapcsolatos határozatok.

Bánffi Péter (1807) Bibliaolvasás szabályozása Makón.

Bánffi Péter (1808) Családon belüli erőszak Makón.

Bánffi Péter (1808) Lelkészválasztások Makón.

Bánffi Péter (1775) Makói világi elöljárók kérvénye az egyházkerületi főjegyzőhöz.

Bánffi Péter (1775) Makói világi elöljárók panaszai Szikszai György ellen.

Bánffi Péter (1806) Raffai Ferenc egyházfegyelmi vétsége.

Bánffi Péter (1810) Új iskola építése Makón.

Bánffi Péter (1806) A makói presbitérium újjászervezése.

Bánffy Péter (1781) Makói egyház díjlevelei.

Engl Antal (1756) Királyteleky Barbara áttérése.

Gyarmathi Ferenc (1787) Az első makói presbitérium megszervezése és az első presbiteri ülések határozatai.

Gyarmathi Ferenc Statisztikai kimutatás a makói reformátusokról.

Gyarmathi Ferenc and Csáky József and Skerlecz Ferenc and Fodor József (1785) Gyarmathi Ferenc makói lelkész levele Kristovich Imre csanádi püspökhöz.

Hegedűs József Hegedűs József kántort a makói református gyülekezet az orosházi evangélikus gyülekezethez elküldi orgonázni tanulni.

Kebleszki János Nagylaki reformátusok gondozása.

Psikárkosi Szilágyi Sámuel (1775) Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök levele Szőnyi Benjámin esperesnek.

Sinai Miklós and Návay György (1759) Legátusok Makón.

Szappanos Mihály (1775) Szappanos Mihály békési lelkipásztor és egyházmegyei jegyző levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szikszai György (1781) Statisztikai kimutatás a makói reformátusokról.

Szikszai György Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szikszai György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szirbik Miklós (1713) Makói rektorok névsora.

Szirbik Miklós and Szöllősi Antal (1675) Makói lelkipásztorok névsora.

Szőnyi Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

This list was generated on 2023. december 4. 10:25:22 CET.