Tallózás műfaj szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Műfaj (31)
    • egyházigazgatás (31)
csoportosítás: csoportosítás nélkül | Szerző | Mű típusa
Találatok száma ezen a szinten: 31.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1734) A békési egyházmegye gyülekezetei az első Carolina Resolutio kihirdetése után.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bereczk, Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Bíró, Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró, Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró, Mihály és Borka, István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Csató, Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Domokos, Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Dömény, János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Földvári, József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári, József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Király, Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis, János (0000) Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Kuthi, Ádám (1796) Földvári József kettős megválasztása ügyében hozott határozat.

Kállai, István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Lendvai, János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Molnár, András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Molnár, András (1807) Reformátuskovácsházi rektor díjlevele.

Nitzky, Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Papi Kováts, Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Rhédei, Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Saator, János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Tóth, Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Víg, János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

A lista elkészítésének dátuma 2019. February 18. 05:22:55 CET.