Részleges egyházlátogatások a békési egyházmegyében

Rhédei [?], Ferenc (1795) Részleges egyházlátogatások a békési egyházmegyében.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Kézirat PDF
00126_001-029.pdf

Download (218MB) | Preview
[img]
Preview
Átirat PDF
ÁTIRAT.pdf

Download (277kB) | Preview

Abstract

A részleges egyházlátogatási jegyzőkönyvek az 1795., 1796, és az 1798. évekből nyújtanak információkat a békési egyházmegyében található különböző egyházak működéséről. Az egyházmegyéknél minden esetben feltüntették, kiknek a jelenlétében történt a vizsgálat. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetéséhez külön instrukciók nem tartoznak, de a pontokba szedett válaszokból kiderül, hogy a következő kérdések mentén haladtak a vizsgálók: Mi az egyház neve? Az melyik megyében található? Vannak-e hozzátartozó leányegyházak? Hány család tartozik az egyház felügyelete alá? Hogy hívják a lelkipásztorukat? Lelkipásztoruk ordinálva lett-e és beszerezte-e a formatát? Vannak-e neki megfelelő könyvei, törvénykönyvei, és liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete? A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően milyen a lelkipásztor? A szolgálatot hogyan végzi? Van-e anyakönyvük, és ha igen, melyik évtől, és melyik évtől vezetik azt pontosan? Milyen a lelkészi fizetés? Vajon becsületesen kezelik-e? Sokan járnak-e az istentiszteletekre? Milyen az egyházfegyelem és az erkölcsök helyzete a tanítványok között? Az egyházi javaknak gondnokait megjelölik-e? Illően kezelik-e azokat? Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak-e azokról és a lelkész tudta nélkül hitelesíthetőek-e a bevételek és a kiadások? A szegényeket és az árvákat hogyan gondozzák? A templomok, parókiák, iskolák, és temetők milyen állapotban vannak? Ki az iskolamester, és a többi tanító? Az erkölcsileg megvizsgáltatott-e és a szolgálatban serény-e? Mennyi a fiú és leánygyermekek száma? Gyakran járnak-e iskolába vagy nem? Lejegyzendő az is, hogy a szülők engedetlenek-e. A tanítóknak kellő fizetség adatik-e az iskolában? Szentandrás 1795. november 19-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 136 család tartozik, az egyház gondnoka Dorogi János. A templom romos állapotban van, az iskola kéménye szintén, és a temetőt is kevésbé gondozzák. Az iskolamester Szabó Mihály, aki erkölcsileg kevésbé vizsgáltatott meg. A fiúgyermekek száma 20, a lányoké 14. A tanítók fizetését még nem rendezték. Gyoma 1795. november 20-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyház gondnoka Izsó János. Szegények nincsenek, az árváknak gondjukat viselik. A templomok és a parókiák jó állapotban vannak. A dolgozószoba új, az építkezést megfogadták. Az iskolamester Antal István, a fiúk tanítója Gál Mihály, mindketten erkölcsileg megvizsgáltattak, és a szolgálatban serények. A leányegyházi tanító Bak János, és Magyar József, erkölcsileg szintén megvizsgáltattak. Az iskolamester tanítványai 46-an, a tanítóé 104-en, az előbbi tanító diákjai 78-an, az utóbbié 68-an vannak. A tanítók fizetését az egyháztól kellően megadják. Mezőberény 1795. november 21-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 200 család tartozik, a gondnok Varga István. Szegények nincsenek, az árvákat gondozzák. Az iskolamester Gál Pál és Marosi Ferenc, mindketten erkölcsileg megvizsgáltattak. Az iskolamester diákjai 71-en vannak, a leányegyház tanítójáé 40-en. A tanítók fizetését az egyháztól kellően megadják. Köröstarcsa 1795. november 21-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 340 család tartozik, a gondnok Ladányi János. Sem szegények, sem árvák nincsenek. A templomot most építik, megfogadták a parókiák, és az iskola renoválását is, a temető is kevésbé jó állapotban van. Az iskolamester Salánki Mihály. Új fegyelmezés szükséges. A fiúk tanítója Vas Gábor, a lányoké Szalóczi László. Az iskolamester tanítványai 33-an, a tanítóé 70-en vannak. Vésztő 1795. november 22-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 320 család tartozik, a gondnok Kollát Mihály. Lelkipásztoruk ordinálva lett, de nem szerezte be a formatát. De megfelelő könyvei, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A lelkészi fizetés az egyházi könyvben írtak szerint történik. Az istentiszteletekre sokan járnak. A gondnok Nagy Mihály, a szegényeket és az árvákat is gondozzák. A templom, parókia, az iskola és a temető is jó állapotban van. Az iskolamester Kis Bálint, a fiúk tanítója Sós Dániel, a lányoké Pákozdi Ferenc. Az iskolamester tanítványai 62-en, a tanítóé 81-en vannak. A tanítók fizetését kellően intézik. Békés 1795. november 24-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A lelkipásztorok Dömény János és Szilay János, az egyházfelügyelet alá 1451 család tartozik. Lelkipásztoraik ordinálva lettek, de nem szerezték be a formatát, de megfelelő könyveik vannak. A gondnok Geller Gergely. A szegényeket és az árvákat gondozzák. A templom, parókia, az iskola és a temető is jó állapotban van. Az iskolák építését megfogadták. Az iskolamester Fábián János, a fiúk tanítója Kis Mihály és Kotsis György, a leányegyházé Diószegi Mihály, a kántor pedig Kóródi István. Minden tanító és a kántor is erkölcsileg megvizsgáltatott és rendben találtatott. Az iskolamester tanítványai 75-en vannak az összeírás szerint, az előbbi tanítóé 84-en, az utóbbié 64-en. Az előző tanító 105 diákot, az utóbbi 109-et tart számon. A tanítók fizetését kellően intézik. Doboz 1795. november 25-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 180 család tartozik, a gondnok Szabó János. Árvák és szegények nincsenek. A templom alapján lefektették, és ígéretet tettek a parókia épületének javítására. Az iskolák jó állapotban vannak, ahogy a temető is. Az iskolamester Szabó Zsigmond, a tanító Szatmári János. A fiú tanítványok 72-en, a lányok 40-en vannak, a tanítók fizetését kellően megadják. Feketegyarmat 1795. november 27-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 150 család tartozik, a gondnok Lengyel István. Árvák és szegények nincsenek. A fiú tanítványok 20-an vannak, csak úgy, mint a lányok. A tanítók fizetését kellően megadják. Az iskolamesternek és a lelkipásztornak ígéretet tettek szobák javítására. Nagyzerénd 1795. november 27-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 193 család tartozik. A presbitérium fegyelme elhanyagoltnak mutatkozik. Szegények nincsenek, de az árvákról jóllehet, most nincsenek, a következő gyűjtéskor gondoskodni fognak. A templom, a parókia, az iskolák jó állapotban vannak, a temető szintén. A leányiskola építésére ígéretet tettek. Az iskolamester Vékony István, a fiú tanulók 52-en, a lányok 42-es vannak, a tanítót kellően megfizetik. Bélzerénd 1795. november 28-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 60 család tartozik, pásztoruk Fábián Mihály, aki ordinálva lett, de a formatát nem szerezte be, de megfelelő könyvei vannak. Anyakönyvet 1772. óta vezetnek. A lelkészi fizetés nem az egyház könyvben leírtak szerint történik. Az istentiszteletekre nem járnak sokan. A gondnok Gyarmati János, aki az egyházi javaknak kellően gondját viseli. A közlés szerint egy szegény van, kinek gondját viselik. A templomot fel fogják építeni, de a parókia, az iskola és a temető is jó állapotban van. Az iskolamester Hamza István, a fiú tanulók 15-en, a lányok 17-en vannak, a tanítót kellően megfizetik. Vadász 1795. november 28-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 110 család tartozik, pásztoruk Szilágyi János, aki ordinálva lett és formatával is rendelkezik, megfelelő könyvei is vannak. A lelkészi fizetés az egyházi könyvben leírtak szerint történik. Az egyház gondnoka Gyapjas János. A szegényeket és az árvákat is gondozzák. A parókia renoválására ígéretet tettek, csak úgy, mint a temploméra, de az iskola és a temető jó állapotban van. Az iskolamester Bitai Ferenc, aki egyáltalán nem mutatkozik hűségesnek. A fiú tanulók 46-an, a lányok 19-en vannak, a tanítót kellően megfizetik. Ágya 1795. november 30-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 208 család tartozik, pásztoruk Fúró János, aki ordinálva lett, de formatával nem rendelkezik, de megfelelő könyvei vannak. A lelkipásztori fizetés kapcsán felhagynak a jegyzőkönyvben leírt fa csorbításával, és ígérik, hogy a fizetést ezentúl rendesen kezelik. A gondnok Kis István, aki az egyházi javaknak kellően gondját viseli. A szegényeket ápolják, árvák nincsenek. A templomot most építik, a dolgozószoba, és a szoba renoválására ígéretet tettek. Az iskolamester Vágó István, a fiú tanulók 32-en, a lányok 48-an vannak. A tanítót kellően megfizetik. Erdőhegy 1795. november 30-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 92 család tartozik, az aradi helyőrség katonái is a leányegyházhoz tartoznak. A gondnok Tseke Ferenc, aki az egyházi javaknak kellően gondját viseli. Szegények és árvák nincsenek. A templom, a parókia, és az iskola is jó állapotban van, a parókiához tartozó kutak javítása szükséges, csak úgy, mint a tanítók házának és az iskola épületének építése is. Az iskolamester Beladi István, a fiú tanulók 20-an, a lányok 28-an vannak, a tanítót kellően megfizetik. Vári 1795. december 1-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 200 család tartozik, az egyház gondnoka Pap Mihály, aki az egyház javainak kellően gondját viseli. Szegények és árvák nincsenek. A templom, a parókia, az iskola és a temető is jó állapotban van. Az iskolamester Igaz Sámuel, a fiú tanulók 30-an, a lányok 22-en vannak, a tanítót nem fizetik meg kellően. Gyula 1795. december 2-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 447 család tartozik, az egyház gondnoka Cseke István, aki az egyház javainak kellően gondját viseli. Legyen gyűjtés az árvák és a szegények részére. A templom, a parókia, az iskola és a temető is jó állapotban van. Az iskolamester Szász György. A fiú tanulók 80-an, a lányok 54-en vannak, a tanítót kellően megfizetik. Kispereg 1795. december 4-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Négy leányegyház tartozik hozzá, ezek a pécskai 1 családdal, a sajtényi 5 családdal, a nagylaki 3 családdal és a mezőhegyesi. Az egyházfelügyelet alá 72 család tartozik, a lelkipásztoruk neve Szentiványi Sámuel, aki ordinálva lett és formatával is rendelkezik. Az egyház gondnoka Nagy András, aki az egyház javaink kellően gondját viseli. Szegények és árvák nincsenek. A templomot most építik, a parókia és a temető jó állapotban van. Makó 1795. december 5-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A csanádi kertész családok tartoznak hozzá leányegyházként, kb. 5 családdal. Az egyház gondnoka Jó Sámuel, aki az egyház javainak kellően gondját viseli. A templom és a parókia jó állapotban van, az említettek építését megfogadták. Az iskolamester Orbán János, a fiúk tanítója Szabó Ferenc, a lányoké Szabó György és Pathai Sámuel. Az iskolamester tanítványainak száma 66, a fiú tanulóké 81, a lányoké 89, összesen pedig 126 fiú, és 110 leánytanuló van. A tanítóknak kellő fizetséget adnak. Hódmezővásárhely 1795. december 9-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Csongrád megyében található Hódmezővásárhelyhez Sámson tartozik leányegyházként. Lelkipásztoruk neve Kis András, aki ordinálva lett és formatával is rendelkezik, az ideiglenes lelkipásztor Szőnyi Benjámin. Megfelelő könyvvel rendelkezik a lelkipásztor. 1747. január havától vezetik az anyakönyvet, de nap megjelölése nélkül egészen 1757. június 1-ig. 1778. január 1-től rendesen vezetik. A lelkészi fizetés az egyházmegyei könyvben leírtak szerint történik. Az istentiszteletekre sokan járnak. A presbitérium még nem erős, sőt az egyházfegyelem is gyenge lábakon áll. Az egyház gondnokai Ketskeméti Sámuel és Dus János. A szegényeket és árvákat gondozzák. Az egyik templomot most javítják, a másik jó állapotban van, a parókia, iskolák, és temető szintén. Az iskolamester Szilágyi István, a hivatalnokok Rákos Sámuel és Tószegi Péter, a tanító Dobosi Mihály. A leányegyházi tanítók Ketskeméti János, Békési Sámuel, Békési Pál, és Ladányi István. A tanítók fizetése kellően megadatik. Szentes 1795. decemberi egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyház gondnoka Lakos Mihály, aki az egyház javainak kellően gondját viseli. A szegényeket és az árvákat ápolják. A templom, a parókia jó állapotban van, de az iskolák renoválására ígéretet tettek, a temető az elejétől fogva árokkal van körülvéve. Az iskolamester Szilágyi Sámuel, a tanító Nagy János, Fejér Mihály és Czikora János, a kántor Sós Mezei Péter. Szentes 1795. november 15-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyház gondnoka Vetsei István, a templom, a parókia jó állapotban van. Az iskolamester Szilágyi Sámuel, a tanítók Kis Mihály, Szentiványi Mihály, Szilágyi János. A fiúk tanítóit intették, hogy öltözetükben kevésbé térjenek el a többiektől. A tanítók fizetését kellőan megadják. Hódmezővásárhely 1796. november 16-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A hozzá tartozó családokat még nem számolták össze, de megfogadták annak pótlását. A lelkipásztoruk Kis András, az ideiglenes pásztor Lendvai János, a segédlelkész Beretzki Péter. Kis András rendelkezik formatával, a többiek nem. A lelkészi fizetés az egyházi könyvben leírtak szerint történik. Az első gondnok Ketskeméti Sámuel, a második Dus János. A régi templom jó állapotban van, a parókiára kilenc széket és katedrát vittek. Az iskolamester Szilágyi István, a tanítók Rákosi Sámuel, Tószegi Péter, Kis Sámuel, Ketskeméti János, Békési Sámuel, Ladányi István, és Békési Pál, akiket kellően megfizetnek munkájukért. Makó 1796. november 17-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 1200 család tartozik, az egyház gondnoka Jó Sámuel. A tanítómester Berei István. A tanítók Szoboszlai Pál, Szabó Ferenc, Kiristo István, Szabik Mihály, Barta István, Szabó Ferenc. A leányegyházakban felváltva tanító oktatók Szabó György, és Pétskai Sámuel. A tanítókat kellően megfizetik. Kispereg 1796. november 17-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 88 család tartozik, a templom és a parókai is jó állapotban van. Az iskolamester Szentpéteri Mártin. A fiú tanulók 30-an, a lányok 20-an vannak. Gyorok 1796. november 18-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található Gyorok egyházhoz 28 család tartozik. A lelkipásztor, egyszersmind előadó tanító neve Simon Mihály. Lázár Pál bepanaszoltatott, mert megdézsmálta az imaház építésére gyűjtött pénzt. Erdőhegy 1796. november 19-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A kérvényeket le kell fordítani, az adóssággal tartozókat pedig az elöljárók figyelmeztessék. A fiú tanulók 29-en, a lányok 30-an vannak, a tanítót kellően megfizetik. Ágya 1796. november 20-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 220 család tartozik, a gondnok Kis István, a fiú tanulók száma 50, a lányoké 54, a tanítókat kellően megfizetik. Vadász 1796. november 21-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 118 család tartozik, a parókia építése szükséges. A fiú tanulók 25-en, a lányok 26-an vannak, a fizetés kellően megadatik. Bélzerénd 1796. november 21-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 58 család tartozik, az istentiszteletekre sokan járnak. Marasztott pásztoruk nem akar maradni. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni. A gondnok Gyarmati János. A fiú, és lánytanulók száma is 24, a tanítót megfizetik. Nagyzerénd 1796. november 21-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 204 család tartozik, presbiteri rendelet van. Az egyház gondnoka Adorján Ferenc, szegények nincsenek. Bár árvák nincsenek, előzetesen gyűjtenek nekik. A templomot most renoválják, a tornyot teljesen fel fogják majd építeni. A fiú diákok száma 52, a lányoké szintén, a tanítót kellően megfizetik. Feketegyarmat 1796. november 21-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 174 család tartozik, pásztoruk Mező István, aki ordinálva lett, de formatával nem rendelkezik. Kevés könyve is van, törvénykönyvei nem különben, viszont vannak liturgikus könyvei. Fizetésemelés 5 Ft, 2 köböl gabona, és 2 cseber. Az egyház gondnoka Kapros János. Szegények nincsenek, árvák szintén. Az épületekre vonatkozóan a múltévben ígérteket ismét megfogadták. Az iskolamester Molnár Ferenc, akivel kapcsolatban a részegség gyakran kifogásoltatik, ezért megintik, és megígéri, hogy megjavul. A fiú tanulók 40-en, a lányok 34-en vannak. A tanítót kellően megfizetik. Vári 1796. november 22-i egyházlátogatási jegyzőkönyve:Az egyházfelügyelet alá 201 család tartozik, pásztoruk Kállai József, aki ordinálva lett, de formatával nem rendelkezik, de elegendő könyve van. 1790. január 5-től egészen 1796. március 30-ig az anyakönyv vezetése hiányzik, mivel Barta József a házasságkötés tekintetében nem vezette azt. A lelkészi fizetés az egyházmegyei könyvben írtak szerint történik. Az épületekre vonatkozóan a múltévben ígérteket ismét megfogadták. A gondnok Pap Mihály, a szegényeket ellátják, és ígéretet tettek az árvák jövőbeni publikációjára is. A fiú diákok 32-en, a lányok 33-an vannak. Gyula 1796. november 24-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 447 család tartozik, a gondnok Monori István, a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Az iskolamester Szász György, a leányegyházi tanító Kotsis György. A fiú tanulók 100-an, a lányok 53-an vannak. Doboz 1796. november 25-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 200 család tartozik, a templomot most építik, a tanítómester Szabó Zsigmond, a leányegyházi tanító Vas Gábor. A fiú diákok 65-en, a lányok 56-an vannak. 27 fiú nem gyakran jár iskolába. Békés 1796. november 25-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyház gondnoka Hidvégi András, a szegényeket és az árvákat is ápolják. A templom, a parókia, és a temető is jó állapotban van. A tanítómester Alvintzi Mihály. A fiúk tanítója Kis Mihály, a lányoké Laki Márton és Diószegi Mihály. A tanítókat kellően megfizetik. Vésztő 1796. november 26-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyház gondnoka Csüllög György, az iskolamester Kis Bálint, a fiúk tanítója Hajdu György, a lányoké Sós Dániel. Az iskolamester tanulói 67-en vannak. A tanítókat kellően megfizetik. Köröstarcsa 1796. november 27-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 350 család tartozik. A gondnok és az iskolamester is ugyanaz, aki eddig volt. A fiúk tanítója Varga András, a lányoké Szalontai László. Mezőberény 1796. november 27-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 210 család tartozik, az egyház gondnoka Varga István. Szegények nincsenek, az árvákat előzőleg publikálták. A templomot renoválni kell. A Tanítómester és tanítók ugyanazok, akik korábban. A fiú tanulók 93-an, a lányok 45-en vannak. Gyoma 1796. november 28-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az iskolamester Ronyai István, a fiúk tanítója Barkó Mihály, a lányoké Bak János, Magyar József a pásztor segítője. A tanítómester diákjai 86-an vannak, az előbbi tanító dákjai pedig 83-an, az utóbbié pedig 72-en. A tanítókat kellően megfizetik. Szentandrás 1796. november 29-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 150 család tartozik, a szegényeknek gondjukat viselik, az árváknak előzetesen háromszor is gyűjtöttek. A templom romos állapotban, de a többi épület jó. A fiú tanulók 34-en, a lányok 17-en vannak. Öcsöd 1796. november 30-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Pásztoruk Kúthi Ádám, aki ordinálva lett és a formatát is beszerezte, és megfelelő könyvekkel is rendelkezik. A lelkészi fizetés kellően adminisztráltatik. Az anyakönyvet az új rendszer óta vezetik. Erős egyházfegyelem van, az istentiszteletekre sokan járnak. A gondnok Ronyai István, a szegényeknek gondjukat viselik. A templomokat és a parókia házát most javítják. Az iskolamester Németi Sámuel, a tanítók Nemes György és Bozza László, a segédlelkész Pákozdi Márton, aki a szolgálatban serény. A fiú növendékek 162-en vannak. Szentes 1798. január 12-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyház gondnoka Kutasi Mihály, az iskolamester Tétsi József, a kántor Mező Péter, a tanítók Veres István, Beretzki Pál, és Almási József, akik erkölcsileg minden megvizsgáltattak. Hódmezővásárhely 1798. január 14-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A lelkipásztornak megfelelő könyvei vannak. Az új templom hamarosan elkészül. Az iskolamester Komáromi József, a fiúk tanítója Rákosi Sámuel, Tószegi Péter, Bak János, Veres Mátyás, a leányegyházi tanítók Szabó János, Békési Sámuel, Békési Pál, Ladányi István, az egyház kántora Somjai János. Tószegi munkássága kevésbé megvizsgáltatott. Makó 1798. január 15-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az iskolamester Berei István, a tanítók Szoboszlai Pál, Szabó Ferenc, Kristó Ferenc, Szirbik Mihály, Szabó Ferenc, Kis János. Köröstarcsa 1798. február 19-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyház gondnoka Tót István, az iskolamester Salánki Mihály, a tanító Varga András, a leányegyházi tanító Szalontai László. A fiúgyermekek száma 50, a lányoké 113. Vésztő 1798. március/február19-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 250 család tartozik. Bélzerénd 1798. február 24-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyház gondnoka Boldisár István, minkét szegénynek gondját viselik. A fiú tanítványok 12-en, a lányok 8-an vannak. Az összeírást nem gyakran alkalmazzák. Vadász 1798. február 24-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 149 család tartozik, a gondnok Vágó Gábor, az iskolamester Kállai János. A fiú tanítványok és a lányok is 30-an vannak. Az összeírást nem gyakran alkalmazzák. A tanítót kellően megfizetik. Ágya 1798. február 25-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Lelkipásztoruk Téglási János, aki ordinálva lett, de a formatát nem szerezte be, de megfelelő könyvekkel rendelkezik. 1788-tól rendelkeznek anyakönyvvel. A fiú tanítványok száma 52, a lányoké 53, a tanítót kellően megfizetik. Feketegyarmat 1798. február 22-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 173 család tartozik, a gondnok Diószegi István. A fiú diákok száma 30, a lányoké 20. Erdőhegy 1798. február 28-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az erdőhegyi egyházhoz egy leányegyház tartozik, a jenői, amely 11 családból áll. Az egyházfelügyelet alá 100 család tartozik, a gondnok Pálfi András. Szegények most nincsenek. A templomot majd bővíteni szeretnék. Az iskolamester szolgálatában kevésbé szorgos, a fizetése sem megfelelő. A fiú diákok 28-an, a lányok 22-en vannak. Vári 1798. március1-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 209 család tartozik. Az egyház gondnoka Pap Mihály, a fiú tanulók száma 46, a lányoké 32. Gyula 1798. március 2-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 447 család tartozik. Doboz 1798. március 3-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 218 család tartozik, szegények nincsenek, 75 fiú, és 50 leánytanuló van. A tanítói fizetés megfelelő. Békés 1798. március 3-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 1545 család tartozik, a gondnok Hidvégi András. A templom, a parókia is jó állapotban van. A fiúiskolák vannak a legrosszabb állapotban, a leányiskolát helyreállították. Az iskolamester Alvinczi Mihály, a fiúk tanítója Zsigmond Gábor, a kántor Kozáki István, a lányok tanítója Diószegi Mihály, Deli Martin. Mezőberény 1798. március 4-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 212 család tartozik, az egyház gondnoka Perei Mihály, szegények nincsenek. A fiú diákok száma 92, a lányoké 49. Gyoma 1798. március 5-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 658 család tartozik, az egyház gondnoka Szabó Péter, szegények nincsenek, az árváknak előzetesen gyűjtenek. Az iskolamester Ronyai István, a tanító Barkó Mihály. A tanítómestert figyelmeztették, hogy nehogy lázongásba keverje magát. A tanítókat kellően megfizetik. Szentandrás 1798. március 7-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 145 család tartozik, két szegény van. A templom romos, a többi épület jó állapotban van. Az iskolamester Pétsi Jószef. A fiú tanítványok száma 53, a lányoké 36. Öcsöd 1798. március 8-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az egyházfelügyelet alá 566 család tartozik. Az egyház gondnoka Jordán István, az iskolamester tanulóinak száma 21, az egyik tanítóé 56, a másiké 60. A lánytanulók 150-en vannak.

Item Type: Article
Creators:
CreatorsSzerző születése/halálaSzerző foglalkozása
Rhédei [?], FerencUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Date: 1795
Dátum megjegyzés: 1795-1798
Congregation: Békési egyházmegye
Source document: egyházlátogatási jegyzőkönyv
Fond: Békési egyházmegyei iratai. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1786-1993. Egyházlátogatási iratok 1786-1843.
Call number: I.29.h.1.
Location: Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár
Uncontrolled Keywords: egyházlátogatás
Genre: egyházlátogatás
Depositing User: Tünde Veres
Date Deposited: 2018. Dec. 02. 14:37
Last Modified: 2018. Dec. 02. 14:37
URI: http://bekref.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/265

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item