Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (70)
    • egyházlátogatás (70)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 70.

Feltételezhetően makói református családfők összeírása.

Népszámlálás Békés mezővárosban.

Statisztikai kimutatás a makói reformátusokról.

Öcsödi templom harangöntésére adományozó egyháztagok jegyzéke.

(1721) Az egri püspökség felmérése a protestáns egyházközségekről.

(1770) Csanád vármegye kimutatása a területén élő reformátusokról.

(1811) Egyházkerületi határozat a lelkészek olvasmányainak ellenőrzéséről.

(1804) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

(1812) Egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

(1816) Franczfeldi reformátusok összeírása.

(1786) Kimutatás a békési egyházmegye anyaegyházközségeiről és szórványairól.

(1789) Kimutatás az Arad vármegyében létező református anyaegyházközségekről és szórványokról.

(1779) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1795) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1780) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1798) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1783) Lélekösszeírás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

(1780) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1781) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1782) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1783) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1807) Nagylaki reformátusok összeírása.

(1790) Orosházi reformátusok első összeírása.

(1816) Reformátusokat is megemlítő lélekösszeírások a csanádi püspökség különböző egyházközségeiben.

(1788) Series ecclesiarum reformatarum Superintendentiae Trans-Tibiscanae in comitatibus Arad, Torontál, Békés, Csanád, Csongrád.

A református és az evangélikus egyházközségek valamint templomok összeírása Békés vármegyében.

(1787) Útmutató az egyházlátogatási jegyzőkönyv vezetéséhez.

Batthyány, Lajos (1735) Batthyány Lajos és Végh Péter beszámolója VI. Károly számára a váradi püspökségben élő protestánsok és ortodoxok vallásgyakorlási szokásairól és jogairól.

Csáky, gróf Miklós József (1730) Római katolikus egyházlátogatás reformátusokra vonatkozó megjegyzései Gyulán.

Eszterházy, gróf Károly (1761) A váci püspök Hódmezővásárhelyen felvett jegyzőkönyve a caninica visitatioról.

Forgách, Pál István (1732) Római katolikus egyházlátogatás reformátusokra vonatkozó megjegyzései Gyulán.

Forgách, gróf Pál István (1732) Római katolikus egyházlátogatás reformátusokra vonatkozó megjegyzései Endrődön (Gyomán?).

Gyarmathi, Ferenc Az esperes felhívja a feketegyarmati gyülekezet figyelmét az egyházlátogatás rendjére.

Gyarmathi, Ferenc Statisztikai kimutatás a makói reformátusokról.

Gyarmathi, Ferenc and Kuthi, Ádám and Kiss, András (1801) Teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Hederici, Jakab (1794) Hederici Jakab rittbergi lelkész beszámolója a lieblingi református gyülekezetről.

Hendrey, András (1786) Arad vármegyében létező református anyaegyházközségek és szórványok.

Hunyadi, Ferenc (1787) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

Kis, Bálint (1816) Egyházlátogatás a bánsági református egyházközségekben.

Kiss, András (1801) Megjegyzések a magyarittebei egyházlátogatáshoz.

Kolláth, Mihály (1820) Egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Kuthi, Ádám (1798) Az első magyar nyelvű egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Kuthi, Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi, Ádám (1793) Kuthi Ádám levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetéséről.

Kuthi, Ádám (1795) A békési egyházmegye határozata az egyházlátogatás költségeiről.

Kuthi, Ádám and Gyarmathi, Ferenc (1800) Egyházlátotagtás a békési egyházmegyében.

Lendvai, János (1807) Lendvai János levele Kúthi Ádám esperesnek.

Mária, Terézia (1751) Mária Terézia kötelezi a reformátusokat arra, hogy Forgács Pál váradi püspök egyházlátogatási körútjának engedelmeskedjenek.

Nagy, Antal and Paschinger, Baltazár and Hendrei, Pál (1778) Conscriptio ecclesiarum et parochiarum romano-catholicarum Dioecesis Csanadiensis in i[nclito] comitatu Aradiensi situatarum a[nno] 1778 peracta.

Péchy, István (1779) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

Péchy, István (1780) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

Rhédei [?], Ferenc (1795) Részleges egyházlátogatások a békési egyházmegyében.

Saur, Ádám (1778) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség eleki esperességi kerületében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Alesperesi naplótöredék.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye anyaegyházközségeiről és szórványairól.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a vizitáció megkezdéséről.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1794) A békési egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok összeírása.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) A debeljácsai református egyház megszervezésének első dokumentuma.

Szikszai, György Statisztikai kimutatás a makói reformátusokról.

Szántó, János (1817) Szántó János táblabíró jelentése a lieblingi egyházról.

Szőnyi, Benjámin A Békési Református Egyházmegye észrevételei az egyházközségek összeírásával kapcsolatban.

Szőnyi, Benjámin (1765) Füredi Mihály egyházlátogatása Hódmezővásárhelyen.

Szőnyi, Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin följegyzései a váci püspök egyházlátogatásáról.

Szőnyi, Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Szőnyi, Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin megjegyzése a keresztelésről a váci püspök egyházlátogatásának kapcsán.

Szőnyi [?], Benjámin (1786) Az első teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Sütti, Joannes (1796) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti, Joannes (1794) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti, Joannes (1793) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti, Joannes (1816) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

This list was generated on 2020. September 19. 21:28:39 CEST.