Browse by Source Document

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: B | E | G | K | M | N | P | R | S | T
Number of items at this level: 32.

B

Barta József and Kállai József and Asztalos István (1791) Krónika jellegű feljegyzések a gyulavári gyülekezet anyakönyvében.

gróf Batthyány Ignác and Szentiványi Sámuel (1787) Visszaemlékezés és iratmásolat a kisperegi egyházközség eredetére.

E

Erdélyi József A vadászi egyházközség történetének másik folytatása.

Erdélyi Sámuel Vésztői lelkipásztorok és rektorok névsora.

Erdélyi Sámuel Vésztői református egyházközség története.

G

Glöckner Jakob (1818) Anyakönyv átvételének hitelesítése.

Glöckner Jakob (1818) Anyakönyvvezetéssel és iratkezeléssel kapcsolatos bejegyzés a lieblingi egyházban.

K

Kevi András Bejegyzés az egyeki anyakönyvben az egyeki reformátusok elüldözéséről.

Király Márton Az öcsödi gyülekezet iratkezelésével kapcsolatos feljegyzések a gyülekezet anyakönyvében.

Király Márton Öcsödi lelkész díjlevele.

Kállai Sámuel Kállai Sámuel dobozi lelkész édesanyjának epitáfiuma.

M

Marjalaky Dániel Házassági békéltetés Gyomán.

Marjalaky Dániel Szalay Mihály gyomai lakos házassági nehézségei.

N

Nagy Gáspár (1817) Történeti feljegyzések a bélzeréndi anyakönyvben.

Németi Sámuel A vadászi egyházközség történetének folytatása.

P

Patóh Károly (1784) Egyháztörténeti töredékek az erdőhegyi gyülekezet történetéről.

R

Rácz Károly Krónika jellegű feljegyzések a gyoroki gyülekezet anyakönyvében.

S

Sipos József Egyházfegyelmi vétségek ismertetései.

Szedery/Szeder János (1795) A rittbergi egyház úrasztali edényeinek leltára.

Szentiványi Sámuel Az elüldözött egyekiek Árkuson és Kisperegen.

Szentiványi Sámuel Egyháztörténeti bejegyzések a kisperegi(egyeki) egyházközség anyakönyvében.

Szentiványi Sámuel Enyhébb egyházfegyelmi vétséget elkövetők névsora Kisperegen.

Szentiványi Sámuel (1794) Feljegyzés a kisperegi anyakönyv megcsonkításáról.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1793) A presbitérium megszervezése egy egyházlátogatás alkalmával.

Szilva Gergely A gyoroki egyházköség ingóságainak és ingatlanainak összeírása.

Szilágyi János A vadászi egyházközség története.

Szilágyi József Dobozi gyülekezet lelkipásztorainak névsora.

Szilágyi József Krónika jellegű feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Szilágyi József Rövid történeti feljegyzés a dobozi egyházközség anyakönyvében.

T

Tarr János (1826) Gyulavári egyházközség története.

Tarr János A kulturális emlékezet nyomai Debeljácsán.

Tarr János A reformátuskovácsházi anyakönyv keletkezésére vonatkozó adatok.

This list was generated on 2022. július 4. 14:45:28 CEST.