Browse by Source Document

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 71.

Bábák esküformája Dobozon.

Dobozon szolgált legátusok névsora.

Egyházfegyelmi szabályok Magyarittebén.

Egyházfegyelmi vétségek a menekülő egyeki egyházközségben.

Egyházkövetők névsora a békési egyházközségben.

Egyházkövetők névsora a dobozi egyházközségben.

Egyházkövetők névsora a nagyzeréndi anyakönyvben.

Egyházkövetők névsora a vadászi gyülekezetben.

Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközség anyakönyvében.

Evangélikus hitről áttértek névsora a szentesi anyakönyvben.

Felekezeti problémák, egyházfik névsora és esküminták a nagyzeréndi anyakönyvben.

Gyomai rektorok névsora, lelkészi életrajzok, alkalmi költemények.

Házassági szabályok a nagyzeréndi gyülekezetben.

Klenódiumok összeírása és krónika jellegű feljegyzések a magyarittebei anyakönyvben.

Krónika jellegű feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Krónika jellegű feljegyzések a köröstarcsai gyülekezet anyakönyvében.

Krónika jellegű feljegyzések a nagyzeréndi gyülekezet anyakönyvében.

Különböző borossebesi díjlevelek.

Magyarittebei díjlevelek.

Nagyzerénden szolgált legátusok névsora.

Nagyzeréndi kurátorok és egyházfik névsora.

Nagyzeréndi lelkészek és tanítók névsora.

Nagyzeréndi lelkészek és tanítók névsora.

Omniárium jellegű bejegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Történeti feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Történeti feljegyzések a gyomai egyházközség anyakönyvében.

Vegyesházassággal kapcsolatos házassági szerződés a gyulavári gyülekeze anyakönyvében.

A magyarittebei gyülekezet megalapításának története.

A magyarittebei rektorok és egyházfik névsora.

A nagyzeréndi gyülekezet inventáriuma.

Áttérések feljegyzése a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

(1777) A Borossebesen szolgált lelkészek és tanítók névsora.

(1783) Egyházkövetésre ítélt makóiak névsora.

(1787) Egyházkövetésre ítélt szentesiek névsora.

Feljegyzés az egyeki anyakönyvben a menekülő egyekiek tartózkodási helyéről.

(1787) Katolikus vallásból áttértek névsora.

Krónika jellegű bejegyzések a vésztői anyakönyvben.

(1763) Makói reformátusok összeírása.

(1798) A rittbergi egyházközségben történt legfontosabb események feljegyzése.

(1798) A rittbergi református egyházban szolgáló lelkészek és rektorok díjlevelei.

Barta, József and Kállai, József and Asztalos, István (1791) Krónika jellegű feljegyzések a gyulavári gyülekezet anyakönyvében.

Batthyány, gróf Ignác and Szentiványi, Sámuel (1787) Visszaemlékezés és iratmásolat a kisperegi egyházközség eredetére.

Erdélyi, József A vadászi egyházközség történetének másik folytatása.

Erdélyi, Sámuel Vésztői lelkipásztorok és rektorok névsora.

Erdélyi, Sámuel Vésztői református egyházközség története.

Glöckner, Jakob (1818) Anyakönyv átvételének hitelesítése.

Glöckner, Jakob (1818) Anyakönyvvezetéssel és iratkezeléssel kapcsolatos bejegyzés a lieblingi egyházban.

Kevi, András Bejegyzés az egyeki anyakönyvben az egyeki reformátusok elüldözéséről.

Király, Márton Az öcsödi gyülekezet iratkezelésével kapcsolatos feljegyzések a gyülekezet anyakönyvében.

Király, Márton Öcsödi lelkész díjlevele.

Kállai, Sámuel Kállai Sámuel dobozi lelkész édesanyjának epitáfiuma.

Marjalaky, Dániel Házassági békéltetés Gyomán.

Marjalaky, Dániel Szalay Mihály gyomai lakos házassági nehézségei.

Nagy, Gáspár (1817) Történeti feljegyzések a bélzeréndi anyakönyvben.

Németi, Sámuel A vadászi egyházközség történetének folytatása.

Patóh, Károly (1784) Egyháztörténeti töredékek az erdőhegyi gyülekezet történetéről.

Rácz, Károly Krónika jellegű feljegyzések a gyoroki gyülekezet anyakönyvében.

Sipos, József Egyházfegyelmi vétségek ismertetései.

Szedery/Szeder, János (1795) A rittbergi egyház úrasztali edényeinek leltára.

Szentiványi, Sámuel Az elüldözött egyekiek Árkuson és Kisperegen.

Szentiványi, Sámuel Egyháztörténeti bejegyzések a kisperegi(egyeki) egyházközség anyakönyvében.

Szentiványi, Sámuel Enyhébb egyházfegyelmi vétséget elkövetők névsora Kisperegen.

Szentiványi, Sámuel (1794) Feljegyzés a kisperegi anyakönyv megcsonkításáról.

Szilva, Gergely A gyoroki egyházköség ingóságainak és ingatlanainak összeírása.

Szilágyi, János A vadászi egyházközség története.

Szilágyi, József Dobozi gyülekezet lelkipásztorainak névsora.

Szilágyi, József Krónika jellegű feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Szilágyi, József Rövid történeti feljegyzés a dobozi egyházközség anyakönyvében.

Tarr, János (1826) Gyulavári egyházközség története.

Tarr, János A kulturális emlékezet nyomai Debeljácsán.

Tarr, János A reformátuskovácsházi anyakönyv keletkezésére vonatkozó adatok.

This list was generated on 2020. September 20. 16:55:45 CEST.