Browse by Source Document

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Article
Number of items at this level: 72.

Article

Bábák esküformája Dobozon.

Dobozon szolgált legátusok névsora.

Egyházfegyelmi szabályok Magyarittebén.

Egyházfegyelmi vétségek a menekülő egyeki egyházközségben.

Egyházkövetők névsora a békési egyházközségben.

Egyházkövetők névsora a dobozi egyházközségben.

Egyházkövetők névsora a nagyzeréndi anyakönyvben.

Egyházkövetők névsora a vadászi gyülekezetben.

Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközség anyakönyvében.

Evangélikus hitről áttértek névsora a szentesi anyakönyvben.

Felekezeti problémák, egyházfik névsora és esküminták a nagyzeréndi anyakönyvben.

Gyomai rektorok névsora, lelkészi életrajzok, alkalmi költemények.

Házassági szabályok a nagyzeréndi gyülekezetben.

Klenódiumok összeírása és krónika jellegű feljegyzések a magyarittebei anyakönyvben.

Krónika jellegű feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Krónika jellegű feljegyzések a köröstarcsai gyülekezet anyakönyvében.

Krónika jellegű feljegyzések a nagyzeréndi gyülekezet anyakönyvében.

Különböző borossebesi díjlevelek.

Magyarittebei díjlevelek.

Nagyzerénden szolgált legátusok névsora.

Nagyzeréndi kurátorok és egyházfik névsora.

Nagyzeréndi lelkészek és tanítók névsora.

Nagyzeréndi lelkészek és tanítók névsora.

Omniárium jellegű bejegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Történeti feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Történeti feljegyzések a gyomai egyházközség anyakönyvében.

Vegyesházassággal kapcsolatos házassági szerződés a gyulavári gyülekeze anyakönyvében.

A magyarittebei gyülekezet megalapításának története.

A magyarittebei rektorok és egyházfik névsora.

A nagyzeréndi gyülekezet inventáriuma.

Áttérések feljegyzése a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

(1777) A Borossebesen szolgált lelkészek és tanítók névsora.

(1783) Egyházkövetésre ítélt makóiak névsora.

(1787) Egyházkövetésre ítélt szentesiek névsora.

Feljegyzés az egyeki anyakönyvben a menekülő egyekiek tartózkodási helyéről.

(1787) Katolikus vallásból áttértek névsora.

Krónika jellegű bejegyzések a vésztői anyakönyvben.

(1763) Makói reformátusok összeírása.

(1798) A rittbergi egyházközségben történt legfontosabb események feljegyzése.

(1798) A rittbergi református egyházban szolgáló lelkészek és rektorok díjlevelei.

Barta József and Kállai József and Asztalos István (1791) Krónika jellegű feljegyzések a gyulavári gyülekezet anyakönyvében.

gróf Batthyány Ignác and Szentiványi Sámuel (1787) Visszaemlékezés és iratmásolat a kisperegi egyházközség eredetére.

Erdélyi József A vadászi egyházközség történetének másik folytatása.

Erdélyi Sámuel Vésztői lelkipásztorok és rektorok névsora.

Erdélyi Sámuel Vésztői református egyházközség története.

Glöckner Jakob (1818) Anyakönyv átvételének hitelesítése.

Glöckner Jakob (1818) Anyakönyvvezetéssel és iratkezeléssel kapcsolatos bejegyzés a lieblingi egyházban.

Kevi András Bejegyzés az egyeki anyakönyvben az egyeki reformátusok elüldözéséről.

Király Márton Az öcsödi gyülekezet iratkezelésével kapcsolatos feljegyzések a gyülekezet anyakönyvében.

Király Márton Öcsödi lelkész díjlevele.

Kállai Sámuel Kállai Sámuel dobozi lelkész édesanyjának epitáfiuma.

Marjalaky Dániel Házassági békéltetés Gyomán.

Marjalaky Dániel Szalay Mihály gyomai lakos házassági nehézségei.

Nagy Gáspár (1817) Történeti feljegyzések a bélzeréndi anyakönyvben.

Németi Sámuel A vadászi egyházközség történetének folytatása.

Patóh Károly (1784) Egyháztörténeti töredékek az erdőhegyi gyülekezet történetéről.

Rácz Károly Krónika jellegű feljegyzések a gyoroki gyülekezet anyakönyvében.

Sipos József Egyházfegyelmi vétségek ismertetései.

Szedery/Szeder János (1795) A rittbergi egyház úrasztali edényeinek leltára.

Szentiványi Sámuel Az elüldözött egyekiek Árkuson és Kisperegen.

Szentiványi Sámuel Egyháztörténeti bejegyzések a kisperegi(egyeki) egyházközség anyakönyvében.

Szentiványi Sámuel Enyhébb egyházfegyelmi vétséget elkövetők névsora Kisperegen.

Szentiványi Sámuel (1794) Feljegyzés a kisperegi anyakönyv megcsonkításáról.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1793) A presbitérium megszervezése egy egyházlátogatás alkalmával.

Szilva Gergely A gyoroki egyházköség ingóságainak és ingatlanainak összeírása.

Szilágyi János A vadászi egyházközség története.

Szilágyi József Dobozi gyülekezet lelkipásztorainak névsora.

Szilágyi József Krónika jellegű feljegyzések a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Szilágyi József Rövid történeti feljegyzés a dobozi egyházközség anyakönyvében.

Tarr János (1826) Gyulavári egyházközség története.

Tarr János A kulturális emlékezet nyomai Debeljácsán.

Tarr János A reformátuskovácsházi anyakönyv keletkezésére vonatkozó adatok.

This list was generated on 2022. július 4. 14:45:28 CEST.