Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (54)
    • egyháztörténet (krónika) (54)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 54.

(1777) A Borossebesen szolgált lelkészek és tanítók névsora.

(1861) Békésszentandrási egyházközség története.

Egyháztörténeti feljegyzések a vésztői presbiteri jegyzőkönyv előzékén.

(1751) Egyháztörténeti feljegyzések és kurátori számadások a békési egyházközségben.

Krónika jellegű bejegyzések a vésztői anyakönyvben.

(1747) Történeti feljegyzések, és kurátori számadás a békési egyházközségben.

(1696) A békési egyházmegyében beiktatott lelkészek névsora.

(1779) A békési rektorok összeírása.

(1802) A békésszentandrási református egyházközség történetének összefoglalása a Rudnyánszyk családhoz írt levélben.

(1763) Öcsöd falu kérvénye Békés vármegyéhez református imaházának ügyében.

(1798) A rittbergi egyházközségben történt legfontosabb események feljegyzése.

A vésztői egyházközség története.

Barta, József and Kállai, József and Asztalos, István (1791) Krónika jellegű feljegyzések a gyulavári gyülekezet anyakönyvében.

Batthyány, gróf Ignác and Szentiványi, Sámuel (1787) Visszaemlékezés és iratmásolat a kisperegi egyházközség eredetére.

Berei, István A mezőberényi gyülekezet gondnokainak és egyházfiainak a névsora.

Béládi, István (1748) A szentesi református gyülekezet létrejötte.

Csók, János (1864) Vésztői lelkészek névsora.

Erdélyi, József (1843) Vadászi egyházközség története.

Erdélyi, Sámuel Vésztői lelkipásztorok és rektorok névsora.

Erdélyi, Sámuel Vésztői református egyházközség története.

Gönczy, Béla A vésztői református egyházközség története.

Kamocsay, Imre (1760) Kamocsay Imre szolgabíró fogalmazványa a szentesi református tempolm történetéről.

Kamocsay, Imre (1746) Katolikus ünnepek kihirdetése Csongrád vármegye református településein.

Kamocsay, Imre (1745) Kormány Mihály családtörténete.

Kerekes, Mihály (1824) Egyháztörténeti feljegyzések a borossebesi egyházközség anyakönyvében.

Kerekes, Mihály (1824) Kerekes Mihály prédikátor bejegyzése a gyülekezeti éneklésről.

Király, Márton Az öcsödi gyülekezet iratkezelésével kapcsolatos feljegyzések a gyülekezet anyakönyvében.

Kiss, András (1812) A békési egyházmegyében exmittált lelkészek esküszövegei, aláírásai.

Körözsy, János and Pató, Károly (1868) Erdőhegyi református egyház története.

Lábady, Ádám (1744) Csongrád vármegye vizsgálata az algyői református gyülekezet múltjával kapcsolatban.

Márton, Károly (1784) Feljegyzések a Horia és Kloska-féle parasztfelkelés eseményeiről.

Nagy, Gáspár (1817) Történeti feljegyzések a bélzeréndi anyakönyvben.

Nagy, István (1813) Nagy István városi jegyző visszaemlékezése szolgálati idejére.

Nagy, József and Szentiványi, Sámuel (1818) A kisperegi egyházközség története.

Patóh, Károly (1784) Egyháztörténeti töredékek az erdőhegyi gyülekezet történetéről.

Rudnyánszky, ifj. József and Rudnyánszky, id. József (1804) A békésszentandrási református egyház kérvénye a Rudnyánszky családhoz.

Skolka, András (1846) Mezőberény kéziratos latin nyelvű története a mezőberényi református gyülekezet omniáriumában.

Somogyi, Lajos (1861) Battonyai egyházközség krónikája.

Szentiványi, Sámuel (1794) Feljegyzés a kisperegi anyakönyv megcsonkításáról.

Szigethi, István (1774) A szentesi református gyülekezet története a szentesi Szent Anna Plébánia historia domusában.

Szikszai, György (1732) Békési egyházközség és mezőváros összeírása.

Szikszai, György (1758) Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközségben.

Szikszai, György (1734) Egyháztörténeti feljegyzések és presbiteri gyűlések határozatai a békési egyházközségben.

Szilágyi Molnár, József and Kerekes, Mihály and Kováts, József (1826) A borossebesi gyülekezet lelkészeinek névsora.

Szirbik, Miklós (1713) Makói rektorok névsora.

Szirbik, Miklós and Szöllősi, Antal (1675) Makói lelkipásztorok névsora.

Szőnyi, Benjámin (1782) Az algyői gyülekezet elpusztulásának vázlatos ismertetése.

Szőnyi, Benjámin (1753) A Pető-féle lázadás története.

Szőnyi, Benjámin (1753) Posztós János református halálraítélt áttérítési kísérletének története.

Szőnyi, Benjámin (1768) A hódmezővásárhelyi református egyház története.

Tóth, Dániel (1855) Egyháztörténeti bejegyzések a battonyai egyházközség jegyzőkönyvében.

Túri, Dániel Mezőberény kéziratos története a mezőberényi református gyülekezet omniáriumában.

Túri, Dániel Mezőberényi református lelkészek névsora.

Túri, Dániel Mezőberényi tanítók névsora.

This list was generated on 2021. September 25. 11:30:00 CEST.