Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (45)
    • egyháztörténet (krónika) (45)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 45.

(1777) A Borossebesen szolgált lelkészek és tanítók névsora.

(1861) Békésszentandrási egyházközség története.

Egyháztörténeti feljegyzések a vésztői presbiteri jegyzőkönyv előzékén.

(1751) Egyháztörténeti feljegyzések és kurátori számadások a békési egyházközségben.

Krónika jellegű bejegyzések a vésztői anyakönyvben.

(1747) Történeti feljegyzések, és kurátori számadás a békési egyházközségben.

(1696) A békési egyházmegyében beiktatott lelkészek névsora.

(1779) A békési rektorok összeírása.

(1802) A békésszentandrási református egyházközség történetének összefoglalása a Rudnyánszyk családhoz írt levélben.

(1763) Öcsöd falu kérvénye Békés vármegyéhez református imaházának ügyében.

(1798) A rittbergi egyházközségben történt legfontosabb események feljegyzése.

A vésztői egyházközség története.

Barta, József and Kállai, József and Asztalos, István (1791) Krónika jellegű feljegyzések a gyulavári gyülekezet anyakönyvében.

Batthyány, gróf Ignác and Szentiványi, Sámuel (1787) Visszaemlékezés és iratmásolat a kisperegi egyházközség eredetére.

Berei, István A mezőberényi gyülekezet gondnokainak és egyházfiainak a névsora.

Béládi, István (1748) A szentesi református gyülekezet létrejötte.

Erdélyi, József (1843) Vadászi egyházközség története.

Erdélyi, Sámuel Vésztői lelkipásztorok és rektorok névsora.

Erdélyi, Sámuel Vésztői református egyházközség története.

Gönczy, Béla A vésztői református egyházközség története.

Kerekes, Mihály (1824) Egyháztörténeti feljegyzések a borossebesi egyházközség anyakönyvében.

Király, Márton Az öcsödi gyülekezet iratkezelésével kapcsolatos feljegyzések a gyülekezet anyakönyvében.

Kiss, András (1812) A békési egyházmegyében exmittált lelkészek esküszövegei, aláírásai.

Körözsy, János and Pató, Károly (1868) Erdőhegyi református egyház története.

Márton, Károly (1784) Feljegyzések a Horia és Kloska-féle parasztfelkelés eseményeiről.

Nagy, Gáspár (1817) Történeti feljegyzések a bélzeréndi anyakönyvben.

Nagy, István (1813) Nagy István városi jegyző visszaemlékezése szolgálati idejére.

Nagy, József and Szentiványi, Sámuel (1818) A kisperegi egyházközség története.

Patóh, Károly (1784) Egyháztörténeti töredékek az erdőhegyi gyülekezet történetéről.

Rudnyánszky, ifj. József and Rudnyánszky, id. József (1804) A békésszentandrási református egyház kérvénye a Rudnyánszky családhoz.

Skolka, András (1846) Mezőberény kéziratos latin nyelvű története a mezőberényi református gyülekezet omniáriumában.

Somogyi, Lajos (1861) Battonyai egyházközség krónikája.

Szentiványi, Sámuel (1794) Feljegyzés a kisperegi anyakönyv megcsonkításáról.

Szikszai, György (1732) Békési egyházközség és mezőváros összeírása.

Szikszai, György (1758) Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközségben.

Szikszai, György (1734) Egyháztörténeti feljegyzések és presbiteri gyűlések határozatai a békési egyházközségben.

Szilágyi Molnár, József and Kerekes, Mihály and Kováts, József (1826) A borossebesi gyülekezet lelkészeinek névsora.

Szirbik, Miklós and Szöllősi, Antal (1675) Makói lelkipásztorok névsora.

Szőnyi, Benjámin (1753) A Pető-féle lázadás története.

Szőnyi, Benjámin (1753) Posztós János református halálraítélt áttérítési kísérletének története.

Szőnyi, Benjámin (1768) A hódmezővásárhelyi református egyház története.

Tóth, Dániel (1855) Egyháztörténeti bejegyzések a battonyai egyházközség jegyzőkönyvében.

Túri, Dániel Mezőberény kéziratos története a mezőberényi református gyülekezet omniáriumában.

Túri, Dániel Mezőberényi református lelkészek névsora.

Túri, Dániel Mezőberényi tanítók névsora.

This list was generated on 2020. September 20. 15:44:36 CEST.