Szőnyi Benjámin följegyzései a váci püspök egyházlátogatásáról

Szőnyi, Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin följegyzései a váci püspök egyházlátogatásáról.

[img]
Preview
Kézirat PDF
00424.pdf

Download (21MB) | Preview
[img]
Preview
Átirat PDF
00424-atiras-kesz.pdf

Download (193kB) | Preview

Abstract

A hódmezővásárhelyi egyházközség protokollumában különböző történti feljegyzések vannak. A jegyzőkönyv első oldalától a 96. oldalig terjedő részéig a vásárhelyi egyház eredetével kapcsolatos feljegyzéseket, lelkészi életrajzokat és a Törő Pál féle alföldi parasztmozgalom történetét olvashatjuk. A 97. oldaltól egészen a 103. oldalig ismét a vásárhelyi egyházközség keletkezésével kapcsolatos adatok szerepelnek. A 103. és 129. valamint a 132. és 144. illetve a 151. és 152. oldalak között a református egyház vallási sérelmeivel kapcsolatos szövegek találhatóak. Ezek között különböző rendeletek másolatai, valamint egyházlátogatási jegyzőkönyvek is előfordulnak, de a 103-tól a 110. oldalig terjedő részben történeti följegyzések maradatk fönn, amelyben a lelkészek összefoglalták a vásárhelyi református egyházközség zaklatásának történetét. A szakirodalom szerint a szövegrész lejegyzője Szőnyi Benjámin helybeli lelkipásztor volt, noha magát nem nevezi meg a szövegben, de utal abban önmagára. Az alábbiakban azt a szövegrészt közöljük (p.103–110.), amely a címe szerint a váci püspök 1761-ben történt egyházlátogatásához fűz megjegyzéseket. A református egyház korabeli működésének illusztrálására a jegyzőkönyvben található rendeletek másolatai közül a helytartótanács által 1742-ben a bábák keresztelési jogáról kiadott leiratot is közöljük (p. 110–111.), amelyből látható, hogyan szerzett tudomást egy lelkipásztor az érvényben lévő vallásügyi törvényekről. A váci püspök egyházlátogatásával foglalkozó szöveg először azt foglalja össze, hogyan fogadták Füredi Mihály és Szőnyi Benjámin lelkipásztorok a püspököt, Eszterházy Károlyt és Kárász Miklós alispánt. Ezt követően Szőnyi a váci püspök, gróf Althann Mihály Károly korábbi 1744. évi látogatásáról és annak következményeiről ír. A látogatás háttereként megjegyzi, hogy a Carolina resolutio előírta, hogy a református gyülekezetek vizitációit is a katolikus főespereseknek kell végezniük. Mivel a katolikus főpapok kifogásolták a református lelkészek prédikációs gyakorlatát, és a református egyháznak a szükségkeresztségről vallott nézetét, ezért 1742-ben a helytartótanács egy rendeletet adott ki, amelyben a bábakeresztséget szabályozták. Ebben arra utasították a református lelkipásztorokat, hogy engedélyezzék a bábáknak a szükségkeresztség gyakorlását. Mindez ellen a református egyház 1742-ben nyújtott be iratot, amely azt kívánta bizonyítani, hogy a bábák kereszteléshez való joga nem szerepelt sosem a régi egyházi törvényekben. Gróf Althann Mihály Károly váci püspök látogatásakor annak egyik kanonokja a református keresztelési tanokról faggatta Füredi Mihályt. A püspök a keresztelési edények tisztaságának hiánya miatt tett szemrehányást. 1761-ben Eszterházy Károly első kérdése a bábák keresztelésével állt kapcsolatban. Füredi és Szőnyi azt állították, hogy a keresztelés szándéka is elég bizonyos esetekben, azzal pedig a család is rendelkezik. A lelkipásztorok elutasították, hogy engedélyezzék Hódmezővásárhelyen a bábák keresztelési jogát. A püspök meghallgatva érvelésüket kötelezte őket arra, hogy engedélyezzék a bábáknak a szükség esetén történő keresztelést, s ahelyett, hogy tiltják őket, inkább tanítsák meg azokat annak helyes módjára. A váci püspök további utasításaiban elrendelte, hogy az evangélikusok a stólát a plébánosnak kötelesek megfizetni, és a református lelkészeknek megtiltotta, hogy a református rabokat a vesztőhelyre kísérjék. Egyben meglátogatta a reformátusok iskoláját is, és felmérte a lelkészek jövedelmét. Eszterházy püspök három napig tartózkodott Vásárhelyen. Ezalatt az elhunytakat feloldozta, áldást adott, s házaikban meglátogatta a lelkészeket.

Item Type: Article
Creators:
CreatorsSzerző születése/halálaSzerző foglalkozása
Szőnyi, Benjámin1717-1794lelkipásztor, Hódmezővásárhely
Contributors:
NameSzemélyek születési/halálozási adataiSzemélyek foglalkozása
Eszterházy, gróf Károly1725-1799váci és egri püpsök
Althann, gróf Mihály Károly1702-1756váci püspök
Date: 1761. June 20.
Dátum megjegyzés: 1744-1761
Terjedelem: p. 103-110.
Congregation: Hódmezővásárhely
Source document: jegyzőkönyv
Fond: Jegyzőkönyvek. Presbiteri jegyzőkönyv 1757-1795 (1831)
Call number: I.180.b.2.
Event Location: Hódmezővásárhely
Location: Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség levéltára
References: Szeremley Samu: Szőnyi Béniámin és a hódmezővásárhelyiek, Bp., 1890, 101–104. Szeremlei Sámuel: A hódmezővásárhelyi református egyház története, 1. kötet, Hódmezővásárhely, 1927, 185–188.
Uncontrolled Keywords: kommentárok egyházlátogatáshoz
Genre: egyházlátogatás
Additional Information: Szeremley részletesen ismerteti Szőnyi kéziratának tartalmát.
Depositing User: eprints admin
Date Deposited: 2019. Oct. 14. 14:00
Last Modified: 2020. Jan. 07. 17:29
URI: http://bekref.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/453

Actions (login required)

View Item View Item