Browse by Source Document

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 58.

A békési egyházmegye közgyűlési határozata a kettős püspökválasztással kapcsolatban.

(1751) Az Algyőről Hódmezővásárhelyre áttelepült reformátusok összeírása.

(1774) Beszámoló a hódmezővásárhelyi iskola állapotáról.

(1787) Békéssámsoni és magyartési reformátusok panaszai a katolikus plébánosok ellen.

(1775) Egyházkerület határozat Szikszai György ügyében.

(1811) Egyházkerületi határozat a lelkészek olvasmányainak ellenőrzéséről.

(1804) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

(1799) Gyoroki és a szórványban élő reformátusok összeírása.

(1773) Hódmezővásárhelyi iskola anyagi helyzetéről felvett jegyzőkönyv.

(1789) Kimutatás az Arad vármegyében létező református anyaegyházközségekről és szórványokról.

(1821) Kimutatás az iskolák állapotáról.

(1788) Series ecclesiarum reformatarum Superintendentiae Trans-Tibiscanae in comitatibus Arad, Torontál, Békés, Csanád, Csongrád.

(1787) Szőnyi Benjámin elleni lázongások összefoglaló jelentése.

(1788) Szőnyi Pál szentesi lelkipásztor ellen folytatott egyházfegyelmi eljárás tanúkihallgatásai.

(1804) Temes vármegye közgyűlésének határozata a lieblingi református egyházközség önálló lelkészi állásának ügyében. Másolat.

(1736) Táblázatos kimutatás a szentesi és algyői reformátusokról.

(1813) Ujvárosi Mihály makói kántort homoszexualitással vádolják.

(1818) Zilahi János békési prédikátor elleni panaszok összefoglalása.

(1803) Úri Sándor gyomai káplán elleni vádak.

(1787) Útmutató az egyházlátogatási jegyzőkönyv vezetéséhez.

(1800) Ítélet Marjalaky Dániel ügyében.

Balassa, Ferenc (1769) A vallásügyi bizottság határozatai a gyoroki református templommal kapcsolatban.

Benedek, Mihály (0000) Farkas András békési tanító tanítástól és prédikálástól való eltiltátsa.

Benedek, Mihály (1793) Kísérlet a békéssámsoni egyházközség megszervezésére.

Bánffi, Péter (1815) Makói egyház határozata az Orosházán élő reformátusok egyházadójáról.

Domokos, Lőrinc (1801) Beszámoló a gyulai tűzvészről.

Dömény, János (1800) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Marjalaky Dániel ügyében.

Földvári, József (1817) Egyházkerületi határozat Zilahi János békési lelkész felfüggesztésének ügyében.

Hederici, Jakab (1794) Hederici Jakab rittbergi lelkész beszámolója a lieblingi református gyülekezetről.

Hendrey, András (1786) Arad vármegyében létező református anyaegyházközségek és szórványok.

Hunyadi, Ferenc (1787) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

Kardos, János (1812) Buzdor József tanító elleni vádak.

Kardos, János (1812) Tanúvallomási jegyzőkönyv Buzdor József rittbergi tanító ügyében.

Kolláth, Mihály (1817) Békési egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvi kivonata Zilahi János ügyében.

Kuthi, Ádám (1793) Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkipásztor vitája a falu világi vezetőivel.

Kuthi, Ádám (1796) Fábián János békési tanító elleni vádak összefoglalása.

Kuthi, Ádám (1796) Földvári József kettős megválasztása ügyében hozott határozat.

Kuthi, Ádám (1793) Sikkasztási ügy az erdőhegyi egyházközségben.

Kuthi, Ádám (1794) Szendrei Péter gyomai lánytanító egyházfegyelmi ügye.

Kuthi, Ádám (1793) Világiak beavatkozása békésszentandrási egyház kormányzásába.

Kuthi, Ádám (1795) A békési egyházmegye határozata az egyházlátogatás költségeiről.

Kuthi, Ádám (1788) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Kóródi, Sámuel (1814) Kóródi Sámuel gyomai rektor védekezése az ellene felhozott vádakra.

Lázár, Pál (1788) Szőnyi Pál elleni vádak összefoglalása.

Molnár, János (1799) Vass Gábor dobozi lánytanító ügyében felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyv.

Mária, Terézia (1751) Mária Terézia kötelezi a reformátusokat arra, hogy Forgács Pál váradi püspök egyházlátogatási körútjának engedelmeskedjenek.

Márton, Károly (1784) Feljegyzések a Horia és Kloska-féle parasztfelkelés eseményeiről.

Nagy, Sándor (1814) Kóródi Sámuel gyomai rektor elleni vádak.

Németi, János (1734) Az algyői református templom leírása.

Németi, János (1734) Szentesi reformátusok a csongrádi plébánia összeírásában.

Németi, János (1733) Szentesi reformátusok stólafizetési kötelezettsége.

Németi (Némethy), János (1733) Az algyői református gyülekezet megemlítése.

Poppovits, A. (1802) Katonai parancsnokság határozata a debeljácsai prédikátor elleni támadás ügyében.

Réz, József Réz József szemorvos valláskritikai nézetei.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye iskoláiról.

Szeremlei, Sámuel (1712) Erdőhegyi lelkész díjlevele. Másolat.

Szőnyi, Benjámin (1785) Békési egyházmegye iskoláinak összeírása.

Tóth, Pál (1766) Tóth Pál házat és telket ajánl fel a hódmezővásárhelyi egyháznak.

This list was generated on 2021. September 25. 11:27:56 CEST.