Browse by Source Document

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 58.

A békési egyházmegye közgyűlési határozata a kettős püspökválasztással kapcsolatban.

(1751) Az Algyőről Hódmezővásárhelyre áttelepült reformátusok összeírása.

(1774) Beszámoló a hódmezővásárhelyi iskola állapotáról.

(1787) Békéssámsoni és magyartési reformátusok panaszai a katolikus plébánosok ellen.

(1775) Egyházkerület határozat Szikszai György ügyében.

(1811) Egyházkerületi határozat a lelkészek olvasmányainak ellenőrzéséről.

(1804) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

(1799) Gyoroki és a szórványban élő reformátusok összeírása.

(1773) Hódmezővásárhelyi iskola anyagi helyzetéről felvett jegyzőkönyv.

(1789) Kimutatás az Arad vármegyében létező református anyaegyházközségekről és szórványokról.

(1821) Kimutatás az iskolák állapotáról.

(1788) Series ecclesiarum reformatarum Superintendentiae Trans-Tibiscanae in comitatibus Arad, Torontál, Békés, Csanád, Csongrád.

(1787) Szőnyi Benjámin elleni lázongások összefoglaló jelentése.

(1788) Szőnyi Pál szentesi lelkipásztor ellen folytatott egyházfegyelmi eljárás tanúkihallgatásai.

(1804) Temes vármegye közgyűlésének határozata a lieblingi református egyházközség önálló lelkészi állásának ügyében. Másolat.

(1736) Táblázatos kimutatás a szentesi és algyői reformátusokról.

(1813) Ujvárosi Mihály makói kántort homoszexualitással vádolják.

(1818) Zilahi János békési prédikátor elleni panaszok összefoglalása.

(1803) Úri Sándor gyomai káplán elleni vádak.

(1787) Útmutató az egyházlátogatási jegyzőkönyv vezetéséhez.

(1800) Ítélet Marjalaky Dániel ügyében.

Balassa Ferenc (1769) A vallásügyi bizottság határozatai a gyoroki református templommal kapcsolatban.

Benedek Mihály (0000) Farkas András békési tanító tanítástól és prédikálástól való eltiltátsa.

Benedek Mihály (1793) Kísérlet a békéssámsoni egyházközség megszervezésére.

Bánffi Péter (1815) Makói egyház határozata az Orosházán élő reformátusok egyházadójáról.

Domokos Lőrinc (1801) Beszámoló a gyulai tűzvészről.

Dömény János (1800) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Marjalaky Dániel ügyében.

Földvári József (1817) Egyházkerületi határozat Zilahi János békési lelkész felfüggesztésének ügyében.

Hederici Jakab (1794) Hederici Jakab rittbergi lelkész beszámolója a lieblingi református gyülekezetről.

Hendrey András (1786) Arad vármegyében létező református anyaegyházközségek és szórványok.

Hunyadi Ferenc (1787) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

Kardos János (1812) Buzdor József tanító elleni vádak.

Kardos János (1812) Tanúvallomási jegyzőkönyv Buzdor József rittbergi tanító ügyében.

Kolláth Mihály (1817) Békési egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvi kivonata Zilahi János ügyében.

Kuthi Ádám (1793) Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkipásztor vitája a falu világi vezetőivel.

Kuthi Ádám (1796) Fábián János békési tanító elleni vádak összefoglalása.

Kuthi Ádám (1796) Földvári József kettős megválasztása ügyében hozott határozat.

Kuthi Ádám (1793) Sikkasztási ügy az erdőhegyi egyházközségben.

Kuthi Ádám (1794) Szendrei Péter gyomai lánytanító egyházfegyelmi ügye.

Kuthi Ádám (1793) Világiak beavatkozása békésszentandrási egyház kormányzásába.

Kuthi Ádám (1795) A békési egyházmegye határozata az egyházlátogatás költségeiről.

Kuthi Ádám (1788) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Kóródi Sámuel (1814) Kóródi Sámuel gyomai rektor védekezése az ellene felhozott vádakra.

Lázár Pál (1788) Szőnyi Pál elleni vádak összefoglalása.

Molnár János (1799) Vass Gábor dobozi lánytanító ügyében felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyv.

Mária Terézia (1751) Mária Terézia kötelezi a reformátusokat arra, hogy Forgács Pál váradi püspök egyházlátogatási körútjának engedelmeskedjenek.

Márton Károly (1784) Feljegyzések a Horia és Kloska-féle parasztfelkelés eseményeiről.

Nagy Sándor (1814) Kóródi Sámuel gyomai rektor elleni vádak.

Németi János (1734) Az algyői református templom leírása.

Németi János (1734) Szentesi reformátusok a csongrádi plébánia összeírásában.

Németi János (1733) Szentesi reformátusok stólafizetési kötelezettsége.

Németi (Némethy) János (1733) Az algyői református gyülekezet megemlítése.

Poppovits A. (1802) Katonai parancsnokság határozata a debeljácsai prédikátor elleni támadás ügyében.

Réz József Réz József szemorvos valláskritikai nézetei.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye iskoláiról.

Szeremlei Sámuel (1712) Erdőhegyi lelkész díjlevele. Másolat.

Szőnyi Benjámin (1785) Békési egyházmegye iskoláinak összeírása.

Tóth Pál (1766) Tóth Pál házat és telket ajánl fel a hódmezővásárhelyi egyháznak.

This list was generated on 2024. április 12. 16:09:36 CEST.