Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (36)
    • felekezetek közötti ügy (36)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 36.

(1806) Barna János bakter és Kurucz Mihály veszekedése.

(1787) Békéssámsoni és magyartési reformátusok panaszai a katolikus plébánosok ellen.

(1787) Fogalmazvány a békéssámsoni és magyartési katolikus túlkapásokról.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1787) Katolikus vallásból áttértek névsora.

(1804) Kisjenői katolikusokat csúfoló paszkvillusok.

(1804) Református-katolikus villongás Erdőhegy-Kisjenőben.

(1803) A szentesi reformátusok kérvénye a katolikus támadások elcsitítása érdekében.

Bessenyei, Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bodonyi, Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Bánffi, Péter (1815) Makói egyház határozata az Orosházán élő reformátusok egyházadójáról.

Fejérváry, József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Fekete, gróf György and Preszeker, Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Füredi, Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Gaál, István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Hunyadi, Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

Juhász, István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Kis, Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kubik, József (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kubotius, Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi, Ádám (1788) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Károlyi, gr. Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Saator, János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Simonides, János (1804) Az evangélikusok és a reformátusok megállapodása Szentesen és Orosházán.

Sipos, József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos, József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Szemerei, István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szimonidész, János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Széplaki, János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Széplaki, János (1725) Széplaki János által kiállított nyugta a hódmezővásárhelyi katolikusok kértalanításáról.

Szőnyi, Benjámin (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

This list was generated on 2019. July 21. 17:04:56 CEST.