Tallózás műfaj szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Műfaj (33)
    • felekezetek közötti ügy (33)
csoportosítás: csoportosítás nélkül | Szerző | Mű típusa
Találatok száma ezen a szinten: 33.

(1806) Barna János bakter és Kurucz Mihály veszekedése.

(1787) Békéssámsoni és magyartési reformátusok panaszai a katolikus plébánosok ellen.

(1787) Fogalmazvány a békéssámsoni és magyartési katolikus túlkapásokról.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1787) Katolikus vallásból áttértek névsora.

(1804) Kisjenői katolikusokat csúfoló paszkvillusok.

(1804) Református-katolikus villongás Erdőhegy-Kisjenőben.

(1803) A szentesi reformátusok kérvénye a katolikus támadások elcsitítása érdekében.

Bessenyei, Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bodonyi, Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Bánffi, Péter (1815) Makói egyház határozata az Orosházán élő reformátusok egyházadójáról.

Fejérváry, József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Fekete, György (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Füredi, Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Gaál, István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Juhász, István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Kis, Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kubik, József (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kubotius, Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi, Ádám (1787) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Károlyi, gr. Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Saator, János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Simonides, János (1804) Az evangélikusok és a reformátusok megállapodása Szentesen és Orosházán.

Szemerei, István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szimonidész, János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Széplaki, János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Széplaki, János (1725) Széplaki János által kiállított nyugta a hódmezővásárhelyi katolikusok kértalanításáról.

Szőnyi, Benjámin (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

A lista elkészítésének dátuma 2019. February 18. 05:16:56 CET.