Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (63)
    • felekezetek közötti ügy (63)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Article
Number of items at this level: 63.

Article

Evangélikus hitről áttértek névsora a szentesi anyakönyvben.

Felekezeti problémák, egyházfik névsora és esküminták a nagyzeréndi anyakönyvben.

Helytartótanácsi határozat a szentesi templom ügyében.

Helytartótanácsi leirat a szentesi templom ügyében.

Hódmezővásárhelyi reformátusok védekezése a váci püspök vádjai ellen.

Közös templomhasználat Makón.

Orosházi reformátusok gondozása.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Vegyesházassággal kapcsolatos házassági szerződés a gyulavári gyülekeze anyakönyvében.

Váci egyházmegye felirata a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

Váci püspök levele a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

A szentesi reformátusok levele a váci püspökhöz.

Áttérések feljegyzése a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

(1806) Barna János bakter és Kurucz Mihály veszekedése.

(1725) Békés vármegye beszámolója a területén létező református és evangélikus falvakról, valamint a betelepítési folyamatokról.

(1787) Békéssámsoni és magyartési reformátusok panaszai a katolikus plébánosok ellen.

(1787) Fogalmazvány a békéssámsoni és magyartési katolikus túlkapásokról.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1787) Katolikus vallásból áttértek névsora.

(1804) Kisjenői katolikusokat csúfoló paszkvillusok.

(1804) Református-katolikus villongás Erdőhegy-Kisjenőben.

(1803) A szentesi reformátusok kérvénye a katolikus támadások elcsitítása érdekében.

Althann, gróf Mihály Frigyes A váci püspök nézeteltérése a hódmezővásárhelyi reformátusokkal.

Bessenyei, Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bodonyi, Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Bánffi, Péter (1815) Makói egyház határozata az Orosházán élő reformátusok egyházadójáról.

Engl, Antal (1760) A csanádi püspök levele a makói és szentesi református templomok ügyében.

Fejérváry, József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Fekete, gróf György and Preszeker, Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Füredi, Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Gaál, István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Harruckern, báró Ferenc Harruckern Ferenc levele a szentesi templom ügyében.

Harruckern, báró Ferenc Harruckern Ferenc levele a váci püspöknek.

Hegedűs, József Hegedűs József kántort a makói református gyülekezet az orosházi evangélikus gyülekezethez elküldi orgonázni tanulni.

Hunyadi, Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

Juhász, István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Kebleszki, János Nagylaki reformátusok gondozása.

Kis, Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kovács, Pál Református-katolikus ellentétek Gyulán.

Kubik, József and Balogh, Ferenc (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kubotius, Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi, Ádám (1788) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Károlyi, gr. Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Mária, Terézia Mária Terézia levele Harrucken Ferencnek. Másolat.

Mária, Terézia and Pálffy, gróf Miklós and Végh, Péter (1746) Mária Terézia határozata a szentesi templom ügyében, másolat.

Rudnyánszky, báró József (0000) Báró Rudnyánszky József földet ajándékoz Csanki István békésszentandrási református jobbágynak.

Saator, János Református-katolikus ellentétek Békésszentandráson.

Saator, János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Simonides, János (1804) Az evangélikusok és a reformátusok megállapodása Szentesen és Orosházán.

Sipos, József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos, József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Szemerei, István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szimonidész, János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Széplaki, János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Széplaki, János (1725) Széplaki János által kiállított nyugta a hódmezővásárhelyi katolikusok kértalanításáról.

Szőke, István Katolikus és református villongások Gyulán.

Szőnyi, Benjámin and Füredi, Mihály (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

This list was generated on 2020. September 20. 15:28:12 CEST.