Browse by Location

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: B | E | F | G | H | J | K | L | O | P | R | S | Z
Number of items: 43.

B

Benedek, Mihály (1818) Benedek Mihály levele Juhász Istvánnak.

Bessenyei, Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bodonyi, Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Buzdor, József (1813) Buzdor József levele az espereshez.

Bánffi, Péter (1815) Makói egyház határozata az Orosházán élő reformátusok egyházadójáról.

Bánffi, Péter (1775) Makói világi elöljárók kérvénye az egyházkerületi főjegyzőhöz.

Bánffi, Péter (1775) Makói világi elöljárók panaszai Szikszai György ellen.

E

Eberle, Christian (1804) A lieblingi egyház beadványa anyaegyházközséggé szervezésének ügyében.

Engelhardt, ? (1802) Engelhardt zászlótartó beadványa debeljácsai egyház ügyében.

F

Fodor, Nánási Gerzson (1814) Nánási Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek.

G

Glöckner, Jakob (1820) Glöckner Jakab lieblingi lelkész levele Juhász István esperesnek.

Gysin, Johann (1807) A lieblingi református lelkész váltója.

H

Hederici, Jakab (1794) Hederici Jakab rittbergi lelkész beszámolója a rittbergi egyház megszervezéséről.

Hederici, Jakab (1794) Lieblingi reformátusok összeírása.

J

Juhász, István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

K

Kardos, János (1812) Buzdor József tanító elleni vádak.

Kardos, János (1812) Tanúvallomási jegyzőkönyv Buzdor József rittbergi tanító ügyében.

Kornis, György (1803) Kornis György római katolikus szentesi káplán reformátusokat rágalmazó prédikációja.

Kúthi, Ádám (1807) Az esperes beszámolója a püspök számára a lieblingi egyházközség állapotáról.

L

Lázár, Pál (1788) Szőnyi Pál elleni vádak összefoglalása.

O

Oltsvai Gál, András (1769) Oltsvai Gál András levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

P

Poppovits, A. (1802) Katonai parancsnokság határozata a debeljácsai prédikátor elleni támadás ügyében.

Psikárkosi Szilágyi, Sámuel (1775) Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök levele Szőnyi Benjámin esperesnek.

R

Rhédei [?], Ferenc (1795) Részleges egyházlátogatások a békési egyházmegyében.

Rákóczi, II. György (1650) Sarkadi-Nagy család nemesi oklevele.

S

Saator, János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Szappanos, Mihály (1775) Szappanos Mihály békési lelkipásztor és egyházmegyei jegyző levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a békési egyházmegyéről.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) A debeljácsai református egyház megszervezésének első dokumentuma.

Szeremlei, Sámuel (1696) A békési egyházmegye első jegyzőkönyvének tárgymutatója.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1769) Szikszay György békési lelkész levele Takács András erdőhegyi lelkész ügyében.

Szántó, János (1807) Beszámoló a lieblingi egyházközség állapotáról.

Szántó, János (1814) Szántó János beszámolója a rittbergi állapotokról.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin esperes jelentése a nagyzeréndi lelkészről.

Szőnyi, Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi [?], Benjámin (1786) Az első teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Z

Zombath, Ignác (1807) Temes vármegyei szolgabíró jelentése a lieblingi református lelkész javadalmáról.

This list was generated on 2019. May 20. 13:23:46 CEST.