Browse by Location

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 73.

(1729) Az erdélyi fejedelmek rendelkezései a református lelkipásztorok nemességéről.

(1813) Buzdor József és Nagy Gábor tanítók elleni panaszok.

(1794) Debeljácsai telepesek szerződése a falu megalapításáról.

(1775) Egyházkerület határozat Szikszai György ügyében.

(1812) Egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

(1804) Kisjenői katolikusokat csúfoló paszkvillusok.

(1806) Lieblingi reformátusok kérvénye Temes vármegyéhez a lelkészi díjazás ügyében.

UNSPECIFIED (1775) Makói világi elöljárók kérvénye Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

(1775) Makói világi elöljárók panaszai Szikszai György ellen.

(1790) Orosházi reformátusok első összeírása.

(1804) Református-katolikus villongás Erdőhegy-Kisjenőben.

(1807) Sarkadi Nagy család nemességének kihirdetése Csongrád vármegyében.

UNSPECIFIED (1746) Szentes mezőváros vezetőinek eskümintái.

(1800) Szerződés a kamara és Rittberg telepesei között. Másolat.

(1788) Szőnyi Pál szentesi lelkipásztor ellen folytatott egyházfegyelmi eljárás tanúkihallgatásai.

(1808) Tar János debeljácsai lelkész elleni gúnyvers.

(1804) Temes vármegye közgyűlésének határozata a lieblingi református egyházközség önálló lelkészi állásának ügyében. Másolat.

(1813) Ujvárosi Mihály makói kántort homoszexualitással vádolják.

(1712) A békési egyházmegye közgyűlésének határozatai.

(1755) A békési egyházmegye számadásai.

(1696) A békési egyházmegyében beiktatott lelkészek névsora.

(1712) A békési egyházmegyében felszentelendő lelkészek eskümintái.

(1702) A békési egyházmegyében szolgált rektorok névsora.

(1712) A békési egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok díjlevelei.

A makói rektor díjlevele.

(1810) A rittbergi egyház úrasztali edényeinek leltára.

(1795) A rittbergi református egyházban szolgáló lelkészek és rektorok díjlevelei.

(1777) A szentesi presbitérium első határozatai.

(1803) A szentesi reformátusok kérvénye a katolikus támadások elcsitítása érdekében.

Benedek, Mihály (1818) Benedek Mihály levele Juhász Istvánnak.

Bessenyei, Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bodonyi, Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Buzdor, József (1813) Buzdor József levele az espereshez.

Bánffi, Péter (1815) Makói egyház határozata az Orosházán élő reformátusok egyházadójáról.

Bánffi, Péter (1775) Makói világi elöljárók kérvénye az egyházkerületi főjegyzőhöz.

Bánffi, Péter (1775) Makói világi elöljárók panaszai Szikszai György ellen.

Eberle, Christian (1804) A lieblingi egyház beadványa anyaegyházközséggé szervezésének ügyében.

Engelhardt, ? (1802) Engelhardt zászlótartó beadványa debeljácsai egyház ügyében.

Fodor, Nánási Gerzson (1814) Nánási Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek.

Glöckner, Jakob (1820) Glöckner Jakab lieblingi lelkész levele Juhász István esperesnek.

Gysin, Johann (1807) A lieblingi református lelkész váltója.

Hederici, Jakab (1794) Hederici Jakab rittbergi lelkész beszámolója a rittbergi egyház megszervezéséről.

Hederici, Jakab (1794) Lieblingi reformátusok összeírása.

Juhász, István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Kardos, János (1812) Buzdor József tanító elleni vádak.

Kardos, János (1812) Tanúvallomási jegyzőkönyv Buzdor József rittbergi tanító ügyében.

Kornis, György (1803) Kornis György római katolikus szentesi káplán reformátusokat rágalmazó prédikációja.

Kuthi, Ádám (1798) Az első magyar nyelvű egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Kúthi, Ádám (1807) Az esperes beszámolója a püspök számára a lieblingi egyházközség állapotáról.

Lázár, Pál (1788) Szőnyi Pál elleni vádak összefoglalása.

Oltsvai Gál, András (1769) Oltsvai Gál András levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Poppovits, A. (1802) Katonai parancsnokság határozata a debeljácsai prédikátor elleni támadás ügyében.

Psikárkosi Szilágyi, Sámuel (1775) Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök levele Szőnyi Benjámin esperesnek.

Rhédei [?], Ferenc (1795) Részleges egyházlátogatások a békési egyházmegyében.

Rákóczi, II. György (1650) Sarkadi-Nagy család nemesi oklevele.

Saator, János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Szappanos, Mihály (1775) Szappanos Mihály békési lelkipásztor és egyházmegyei jegyző levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a békési egyházmegyéről.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) A debeljácsai református egyház megszervezésének első dokumentuma.

Szeremlei, Sámuel (1696) A békési egyházmegye első jegyzőkönyvének tárgymutatója.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1769) Szikszay György békési lelkész levele Takács András erdőhegyi lelkész ügyében.

Szántó, János (1807) Beszámoló a lieblingi egyházközség állapotáról.

Szántó, János (1814) Szántó János beszámolója a rittbergi állapotokról.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin esperes jelentése a nagyzeréndi lelkészről.

Szőnyi, Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi [?], Benjámin (1786) Az első teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Zombath, Ignác (1807) Temes vármegyei szolgabíró jelentése a lieblingi református lelkész javadalmáról.

This list was generated on 2019. August 21. 22:17:47 CEST.