Browse by Location

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ú
Number of items: 105.

A

Angyal, József (1788) Békés-Csanád-Csongrád egyesített vármegyék a gyomai református iskolák tanítóinak ügyében. Másolat.

Asztalos, István (1821) A békési iskolában tanító tanárok névsora.

B

Barta, Sándor (1787) Igazolás Baráth Mihály köröstarcsai rektor szolgálatáról.

Bekesi, Ferenc (1821) Adatok a reformátuskovácsházi egyház bizonytalan állapotáról.

Benedek, Mihály (1793) Kísérlet a békéssámsoni egyházközség megszervezésére.

Beregszászi, Benjámin (1819) Beregszászi Benjámin békési tanító feleségét nemi betegségek terjesztésével vádolják.

Beregszászi, Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Boros, István (1788) A magyarittebei egyház templomépítési segélykérelme.

Budai, Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Buzdor, József (1817) Buzdor József védekezése az ellene felhozott vádakra.

Bíró, Mihály (1818) Bíró Mihály panasza a dombegyházi körülményekre.

Bíró, Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró, Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró, Mihály and Borka, István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Börtsök, István (1812) Börtsök István békési tanító beszámolója istállója felgyújtásáról.

Börtsök, István (1821) A Gyulavári iskolában tanuló diákok névsora.

D

Debreceni, János (1749) Debreceni János lelkész a Békés vármegyei Szentandrás vallássérelméről.

Domokos, Lőrinc (1801) Beszámoló a gyulai tűzvészről.

Domokos, Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos, Lőrinc (1795) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Domokos, Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Dömény, János (1803) Úri Sándor ellen lefolytatott vizsgálat tanúkihallgatási jegyzőkönyve.

F

Fejérváry, József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Fekete, gróf György and Preszeker, Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Fábián, János (1797) Fábián János békési tanító védekezése a valláskritikai vádakkal szemben.

Fábián, János (1796) Fábián János békési tanító védekezése a vádak ellen.

Földvári, József (1817) Egyházkerületi határozat Zilahi János békési lelkész felfüggesztésének ügyében.

Füredi, Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

G

Gangó, Mihály (1818) Bíró Mihály egyházfegyelmi ügye.

Gaál, István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Gyarmathi, Ferenc and Kuthi, Ádám and Kiss, András (1801) Teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

H

Hunyadi, Ferenc (1787) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

Hunyadi, Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

K

Kazay, Mihály (1796) Fábián János valláskritikai kijelntéseiről felvett jegyzőkönyv.

Kazay, Mihály (1796) Megismételt tanúkihallgatás Fábián János békési tanító ügyében.

Király, Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis, Bálint (1816) Egyházlátogatás a bánsági református egyházközségekben.

Kis, Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kis, János Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Kiss, András (1801) Megjegyzések a magyarittebei egyházlátogatáshoz.

Kolláth, Mihály (1817) Békési egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvi kivonata Zilahi János ügyében.

Kolláth, Mihály (1820) Egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Kováts, István (1817) Békéssámsoni gyülekezet új lelkipásztort szeretne.

Kristó, Sámuel (1817) Kristó Sámuel panasza a rossz anyagi körülményeiről.

Kubik, József (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kuthi, Ádám (1793) Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkipásztor vitája a falu világi vezetőivel.

Kuthi, Ádám (1796) Fábián János békési tanító elleni vádak összefoglalása.

Kuthi, Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi, Ádám (1793) Kuthi Ádám levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetéséről.

Kuthi, Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kuthi, Ádám (1793) Sikkasztási ügy az erdőhegyi egyházközségben.

Kuthi, Ádám (1793) Világiak beavatkozása békésszentandrási egyház kormányzásába.

Kuthi, Ádám (1795) A békési egyházmegye határozata az egyházlátogatás költségeiről.

Kuthi, Ádám (1788) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Kuthi, Ádám (1803) Úri Sándor egyházfegyelmi ügyének összefoglalása.

Kölesdi, István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

L

Lendvai, János (1807) Lendvai János levele Kúthi Ádám esperesnek.

Liptsei, Sámuel (1812) Börtsök István békési tanító elleni gyújtogatás története.

M

Makai, János (1817) A dombegyházi prédikátor díjlevele.

Molnár, András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Molnár, András (1807) Reformátuskovácsházi rektor díjlevele.

Mária, Terézia (1751) Mária Terézia kötelezi a reformátusokat arra, hogy Forgács Pál váradi püspök egyházlátogatási körútjának engedelmeskedjenek.

Mészáros, Ferenc (1821) A békési iskolában tanuló diákok névsora.

N

Nitzky, Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Németi, Sámuel (1817) Németi Sámuel kisperegi prédikátor beszámolója Buzdor József egyházfegyelmi ügyéről.

O

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál, András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Olcsvai Gál, András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Olcsvai Gál, Dániel (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor hagyatéka. Másolat.

P

Peremartoni Ferencné Gaál, Erzsébet (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor könyvtára.

R

Rudnyánszky, báró József (1780) Rudnyánszky József engedélye a békésszentandrási reformátusok számára. Másolat.

S

Saator, János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Simonides, János (1804) Az evangélikusok és a reformátusok megállapodása Szentesen és Orosházán.

Sipos, József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Sipos, József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos, József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Szemerei, István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szentiványi, Sámuel (1787) Szalóki Márton rektor egyházfegyelmi ügye.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Alesperesi naplótöredék.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye anyaegyházközségeiről és szórványairól.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye iskoláiról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) A békési egyházmegye egyházkormányzati tervezete egyházfegyelem, papmarasztás, papválasztás módosítása tárgyában.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1794) A békési egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok összeírása.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1797) Ítélet Fábián János békési tanító ügyében.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Szimonidész, János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Szántó, János (1817) Szántó János táblabíró jelentése a lieblingi egyházról.

Szőnyi, Benjámin (1785) Békési egyházmegye iskoláinak összeírása.

Szőnyi, Benjámin (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi, Benjámin (1762) Szőnyi Benjámin levele ismeretlennek az egyházi énekek és a régi kegytárgyak ügyében.

Szőnyi, Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Szőnyi, Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

T

Tomcsányi, Kristóf (1817) Beszámoló a békési lelkészellenes hangulatról.

Tomcsányi, Kristóf (1796) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Fábián János békési tanító ügyében.

U

Ujjvárosy, Mihály (1820) A borossebesi iskola működési problémái.

V

Vetsei, György (1730) Hűtlen kezelés vádja a békési gyülekezetben.

Víg, János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

Z

Zilahi, János (1817) Zilahi János válasza az ellene koholt vádakra.

Zilahi, János (1817) Zilahi János ügyével kapcsolatos vizsgálatok.

Ú

Úri, Sándor (1803) Úri Sándor védekezése.

This list was generated on 2019. September 17. 23:05:36 CEST.