Tallózás lelőhely szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: csoportosítás nélkül | Szerző | Mű típusa
Válasszon: Cikk
Találatok száma: 65.

Cikk

(1787) Békéssámsoni és magyartési reformátusok panaszai a katolikus plébánosok ellen.

(1787) Fogalmazvány a békéssámsoni és magyartési katolikus túlkapásokról.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1787) Szőnyi Benjámin elleni lázongások összefoglaló jelentése.

(1780) Vésztő község elöljáróságának panaszlevele Barta József lelkész ellen.

(1734) A békési egyházmegye gyülekezetei az első Carolina Resolutio kihirdetése után.

(1788) A gyomai elöljáróság tiltakozása a normális iskolákra vonatkozó hatósági intézkedések ellen.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

(1803) Úri Sándor gyomai káplán elleni vádak.

Angyal, József (1788) Békés-Csanád-Csongrád egyesített vármegyék a gyomai református iskolák tanítóinak ügyében. Másolat.

Asztalos, István (1821) A békési iskolában tanító tanárok névsora.

Bekesi, Ferenc (1821) Adatok a reformátuskovácsházi egyház bizonytalan állapotáról.

Boros, István (1788) A magyarittebei egyház templomépítési segélykérelme.

Buzdor, József (1817) Buzdor József védekezése az ellene felhozott vádakra.

Bíró, Mihály (1818) Bíró Mihály panasza a dombegyházi körülményekre.

Bíró, Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró, Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró, Mihály és Borka, István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Börtsök, István (1821) A Gyulavári iskolában tanuló diákok névsora.

Debreceni, János (1749) Debreceni János lelkész a Békés vármegyei Szentandrás vallássérelméről.

Dömény, János (1803) Úri Sándor ellen lefolytatott vizsgálat tanúkihallgatási jegyzőkönyve.

Fejérváry, József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Fekete, György (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Füredi, Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Gangó, Mihály (1818) Bíró Mihály egyházfegyelmi ügye.

Gaál, István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Király, Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis, Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kis, János (0000) Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Kováts, István (1817) Békéssámsoni gyülekezet új lelkipásztort szeretne.

Kristó, Sámuel (1817) Kristó Sámuel panasza a rossz anyagi körülményeiről.

Kubik, József (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kuthi, Ádám (1793) Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkipásztor vitája a falu világi vezetőivel.

Kuthi, Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi, Ádám (1793) Sikkasztási ügy az erdőhegyi egyházközségben.

Kuthi, Ádám (1793) Világiak beavatkozása békésszentandrási egyház kormányzásába.

Kuthi, Ádám (1787) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Kuthi, Ádám (1803) Úri Sándor egyházfegyelmi ügyének összefoglalása.

Makai, János (1817) A dombegyházi prédikátor díjlevele.

Molnár, András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Molnár, András (1807) Reformátuskovácsházi rektor díjlevele.

Mészáros, Ferenc (1821) A békési iskolában tanuló diákok névsora.

Nitzky, Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Németi, Sámuel (1817) Németi Sámuel kisperegi prédikátor beszámolója Buzdor József egyházfegyelmi ügyéről.

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál, Dániel (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor hagyatéka. Másolat.

Peremartoni Ferencné Gaál, Erzsébet (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor könyvtára.

Rudnyánszky, báró József (1780) Rudnyánszky József engedélye a békésszentandrási reformátusok számára. Másolat.

Saator, János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Simonides, János (1804) Az evangélikusok és a reformátusok megállapodása Szentesen és Orosházán.

Szemerei, István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szentiványi, Sámuel (1787) Szalóki Márton rektor egyházfegyelmi ügye.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) A békési egyházmegye egyházkormányzati tervezete egyházfegyelem, papmarasztás, papválasztás módosítása tárgyában.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Szimonidész, János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Szántó, János (1817) Szántó János táblabíró jelentése a lieblingi egyházról.

Szőnyi, Benjámin (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi, Benjámin (1762) Szőnyi Benjámin levele ismeretlennek az egyházi énekek és a régi kegytárgyak ügyében.

Szőnyi, Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Ujjvárosy, Mihály (1820) A borossebesi iskola működési problémái.

Víg, János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

Úri, Sándor (1803) Úri Sándor védekezése.

A lista elkészítésének dátuma 2019. March 18. 17:02:02 CET.